Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med betongpannor

Taksäkerhetsanordningar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Taksäkerhetsanordning.
  2. Konsol av förzinkat stål.
  3. Takstol.
  4. Vinkelstål/bärläktsfäste.
  5. Vattenavledande takunderlag.
  6. Ströläkt.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Fribärande läkt kan används som mothåll och underlag för enklare taksäkerhetsanordningar, som till exempel snörasskydd. Tyngre och mer komplicerade anordningar bör fästas i takstolar. Vid behov utförs förstärkning med konstruktionsvirke enligt anvisningar från ansvarig konstruktör.
Fästdon: Träskruv av varmförzinkat stål eller rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4.

Utförande

Infästning av enklare taksäkerhetsanordningar, till exempel snörasskydd, gångbryggor, nock- och takfotsräcken samt räcken för taklucka, ska dimensioneras för aktuellt fall och dess funktion ska säkerställas med regelbunden kontroll. Det finns olika typer av standardfästen. Infästningar kan göras med särskilda bärläktsfästen och konsoler som förankras i den fribärande läkten eller i fotplattor som fästs mitt ovanför underliggande takstol. Infästningar ska dimensioneras och kontrolleras av ansvarig konstruktör.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok