Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med betongpannor

Vinkelränna

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Betongpanna avsågad.
  2. Vinkelränna av plåt.
  3. Underlagsduk.
  4. Remsa av underlagsduk.
  5. Underbeslag av plåt på remsa av byggpapp.
  6. Underlagsspont eller takplywood som fast underlag i vinkelränna.
  7. Bryttakstol
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vinkelränna

Taket sett uppifrån.

Bärläkt: konstruktionsvirke 45x70 (C24, VB1820).
Inbrädning: underlagsspont av sort G4–3 eller bättre, tjocklek ≥ 20 mm som fast underlag i vinkelrännan.
Vattenavledande underlag: till exempel oljehärdad träfiberskiva eller underlagsduk.
Underbeslag: 0,6 mm metalliserad stålplåt.
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål till bärläkt; skruv av rostfritt austenitiskt rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4 till underbeslag.

Utförande

Bryttakstol reses och monteras i brytlinje för vinkelränna. Mötande högben fästs i bryttakstol med bandstål eller byggbeslag. Underlagsspont monteras i vinkeln som fast underlag. Underbeslag monteras på underlagssponten, längs bryttakstolen. Vattenavledande underlag läggs omlott ovanpå underbeslag. Bärläkt monteras på vardera sida längs med vinkelränna, som underlag för takpannorna. Vinkelränna av plåt monteras enligt ritning ovan.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok