Svenskt Trä Logo

1.3 Tillverkning av limträ

Publicerad 2017-05-06

I det följande används ordet limträ i den betydelse det har i den harmoniserade standarden SS-EN 14080, vilket betyder att alla krav på produktion och produkter ställda i den nämnda standarden uppfylls.

Limträ är alltså ett konstruktionselement som består av åtminstone två ihoplimmade lameller gjorda av barrträ. Lamelltjockleken ska vara minst 6 mm men inte tjockare än 45 mm och fiberriktningen ska sammanfalla med komponentens längdriktning. Limfogarna är parallella med bredden (vanligtvis den smalare sidan av limträbalkens tvärsnitt)TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok