Svenskt Trä Logo

1.3 Tillverkning av limträ

Publicerad 2017-05-06

I det följande används ordet limträ i den betydelse det har i den harmoniserade standarden SS-EN 14080, vilket betyder att alla krav på produktion och produkter ställda i den nämnda standarden uppfylls.

Limträ är alltså ett konstruktionselement som består av åtminstone två ihoplimmade lameller gjorda av barrträ. Lamelltjockleken ska vara minst 6 mm men inte tjockare än 45 mm och fiberriktningen ska sammanfalla med komponentens längdriktning. Limfogarna är parallella med bredden (vanligtvis den smalare sidan av limträbalkens tvärsnitt)TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan