Svenskt Trä Logo

1.3.6 Lim

Publicerad 2017-01-16

Limmen som används har väldokumenterade egenskaper både vad gäller hållfasthet och hållbarhet under långtidsbelastning. Endast sådana lim används som det finns lång praktisk erfarenhet av. De formella kraven ges i SS-EN 14080 och dess referensstandarder SS-EN 301 och SS-EN 302.

Vid limträtillverkningen användes tidigare för det mesta syntetiska lim av typen PRF, fenol-resorcinol-formaldehyd. All PRF-lim som används är så kallade limtyp I och de är godkända att användas i alla klimatkasser, både inomhus och utomhus. PRF-lim ger mörkt rödbruna limfogar.

MUF-lim, melamin-urea-formaldehyd är för närvarande den vanligaste limtypen. Också detta lim ger starka och hållbara limfogar som kan användas i alla klimatklasser. Limfogarna är i början ljusa, men mörknar med tiden.

Det ljusare melaminlimmet används normalt vid fingerskarvning. Det ska framgå av märkningen av limträ vilken limtyp (I eller II som definierats i SS-EN 14080) som använts.

Limmen utvecklas kontinuerligt och nya typer introduceras. Bland annat kan enkomponents polyuretanlim också användas i klimatklass 1 – 2.

Förutom i själva limträtillverkningen används lim också för att åstadkomma förband i till exempel inlimmade stålplåtar och skruvar eller träknap och för att reparera gamla konstruktioner på platsen. För dessa arbeten används i allmänhet polyuretan- eller epoxilim.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok