Svenskt Trä Logo

1.3.6 Lim

Publicerad 2017-01-16

Limmen som används har väldokumenterade egenskaper både vad gäller hållfasthet och hållbarhet under långtidsbelastning. Endast sådana lim används som det finns lång praktisk erfarenhet av. De formella kraven ges i SS-EN 14080 och dess referensstandarder SS-EN 301 och SS-EN 302.

Vid limträtillverkningen användes tidigare för det mesta syntetiska lim av typen PRF, fenol-resorcinol-formaldehyd. All PRF-lim som används är så kallade limtyp I och de är godkända att användas i alla klimatkasser, både inomhus och utomhus. PRF-lim ger mörkt rödbruna limfogar.

MUF-lim, melamin-urea-formaldehyd är för närvarande den vanligaste limtypen. Också detta lim ger starka och hållbara limfogar som kan användas i alla klimatklasser. Limfogarna är i början ljusa, men mörknar med tiden.

Det ljusare melaminlimmet används normalt vid fingerskarvning. Det ska framgå av märkningen av limträ vilken limtyp (I eller II som definierats i SS-EN 14080) som använts.

Limmen utvecklas kontinuerligt och nya typer introduceras. Bland annat kan enkomponents polyuretanlim också användas i klimatklass 1 – 2.

Förutom i själva limträtillverkningen används lim också för att åstadkomma förband i till exempel inlimmade stålplåtar och skruvar eller träknap och för att reparera gamla konstruktioner på platsen. För dessa arbeten används i allmänhet polyuretan- eller epoxilim.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan