Svenskt Trä Logo

1.5.3 Utseendekvalitet

Publicerad 2017-01-16

När limträbalkarna lossas ur limbänken är deras sidor ojämna och fläckade med lim som pressats ut ur limfogarna. Av praktiska och utseendemässiga skäl hyvlas därför alla fyra sidor före leverans. Kundens krav på utseendet bestämmer hur mycket som hyvlas. Arkitekten och konstruktören bör enas om lämplig bearbetningsgrad i varje enskilt fall.

Exempel på utseendeklasser
Figur 1.12
Exempel på utseendeklasser. Nerifrån och upp: Justerade ytor, Hyvlade ytor (industriell utseendeklass) och Renhyvlade ytor eller Renhyvlade, lagade ytor (arkitektonisk utseendeklass), se även avsnitten Utseendekvalitet och Lagersortiment.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan