Svenskt Trä Logo

1.5.3 Utseendekvalitet

Publicerad 2017-01-16

När limträbalkarna lossas ur limbänken är deras sidor ojämna och fläckade med lim som pressats ut ur limfogarna. Av praktiska och utseendemässiga skäl hyvlas därför alla fyra sidor före leverans. Kundens krav på utseendet bestämmer hur mycket som hyvlas. Arkitekten och konstruktören bör enas om lämplig bearbetningsgrad i varje enskilt fall.

Exempel på utseendeklasser
Figur 1.12
Exempel på utseendeklasser. Nerifrån och upp: Justerade ytor, Hyvlade ytor (industriell utseendeklass) och Renhyvlade ytor eller Renhyvlade, lagade ytor (arkitektonisk utseendeklass), se även avsnitten Utseendekvalitet och Lagersortiment.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok