Svenskt Trä Logo

10.3 Dimensioneringsprocessen

Publicerad 2017-01-19

Dimensioneringen kan utföras enligt följande:

 1. Bestäm ramens huvudmått och dimensioneringsvärden för aktuella laster och klimatförhållanden.
 2. Skissa ramens ungefärliga systemlinje med hjälp av följande erfarenhetsmässiga figur:
 3. Beräkna stödreaktioner och inre krafter i nocken för olika lastkombinationer.
 4. Bestäm erforderliga tvärsnittsmått vid stöden med hänsyn till maximal normalkraft eller maximal tvärkraft.
 5. Bestäm erforderliga tvärsnittsmått i nocken med samma kriterier som vid stöden. Nockbeslagets utformning kan också påverka tvärsnittsmåtten.
 6. Korrigera skissen från punkt 2 och bestäm böjmoment och inre krafter i ramhörnet för olika lastkombinationer.
 7. Bestäm erforderliga tvärsnittsmått i ramhörnet med avseende på a) stabilitet och b) detaljutformning enligt anvisningarna som ges i avsnitt 10.4 och avsnitt 10.6.
 8. Kontrollera rambalken för samtidig tryck och böjning enligt avsnitt 10.4. Tvärsnittshöjden varierar vanligtvis rätlinjigt från nock till ramhörn och därför sammanfaller det dimensionerande tvärsnittet inte med snittet för maximalt fältmoment. I regel räcker det att kontrollera ett par slumpmässigt valda tvärsnitt.
 9. Kontrollera bruksgränstillståndet enligt avsnitt 10.5.

Fröåkra kostall, Lyrestad.
Fröåkra kostall, Lyrestad.

Preliminär dimensionering av en limträram.
Figur 10.3
Preliminär dimensionering av en limträram.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan