Svenskt Trä Logo

6.5 Projektering och detaljer

Publicerad 2021-11-02

Detta avsnitt visar exempel för två olika byggnader. En mindre byggnad med enbart dragband och en medelstor byggnad med dragband och parallellfackverk.

De tabeller och figurer som visas i avsnittet ska betraktas som ungefärliga och med avsikten att verifiera egna beräkningar och ge underlag för egna projektspecifika lösningar.

Metoder vid projektering

De tabeller och underlag som presenterats i detta avsnitt kan användas enligt följande vid projektering:

  • Bestäm vilket avstyvningssystem som ska användas enligt tabell 6.1, sidan 6.1.2 Stabiliserande system med parallellfackverk och dragband.
  • Bekräfta att aktuella förutsättningar stämmer överens med angivna förutsättningar.
  • Bestäm placering av parallellfackverk och dragband alternativt enbart snedsträvor.
  • Bestäm placering av förankringar och dimensioner på dragband.
  • Bestäm vilka av detaljerna a) – d) som ska användas, se figur 6.15 och figur 6.18, sidan 6.5.2 Projektering och detaljer.
  • Kontrollberäkning i princip enligt beräkningsexempel 1, sidan 9.1 Exempel 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok