Svenskt Trä Logo

6.6.2 Utförande

Publicerad 2021-11-02

Montage och utförande

Läkt och kortlingar placeras så att de når ut över språngtakstolarna. När samtliga valmtakstolar monterats kan montaget av språngtakstolar och sticktakstolarna påbörjas. Första valmtakstolen kommer få större andelen last och utförs därför ofta som en dubbeltakstol. För den valmade delen av taket monteras först den mittersta sticktakstolen och därefter språngtakstolen för att sedan montera övriga sticktakstolar. Slutligen monteras lösa underramar.

Sticktakstolens dimensioner bestäms av avståndet mellan vägg och första valmtakstolen. Vanligtvis väljs samma dimension som för övriga takstolars överramar.

Förankring

Principer för de valmade delarna visas i följande figurer:

  • Förband mellan sticktakstolar och språngtakstol görs enligt figur 6.25, sidan 6.6.1 Principer för stabilisering av valmat tak.
  • Förband mellan långa sticktakstolar och andra valmtakstolen görs enligt figur 6.22, sidan 6.6.1 Principer för stabilisering av valmat tak.
  • Några sticktakstolar förankras till gavelvägg enligt figur 6.26, sidan 6.6.3 Projektering och detaljer.

 

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan