Beräkningsexempel och hjälpmedel

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-02-06

Här hittar du beräkningsexempel och hjälpmedel.

Exempel 1: Utformning av altaner

Projekteringsverktyget ska tillämpas för en altan med utformning enligt Bild 1. Detaljerna A-E identifieras som kritiska för altanens livslängd.

Beräkningsexempel

Bild 1. Altan med detaljlösningar A-E.

Konsekvensklass 2 förutsätts för detaljerna A, C, D och E.
γd=0,9 (Se Konsekvensklass, Tabell 1)

Konsekvensklass 1 förutsätts för altanen (delar kan enkelt bytas ut)
γd=0,8 (Se Konsekvensklass, Tabell 1)

Exponeringsindex

Geografiskt läge: Halmstad
IS0=1,26 (Se Exponering, Bild 1)

Lokala förhållanden: måttliga
ks1 = 1,0 (Exponering, Tabell 2)

Regnskydd: Exponerat för regn
ks2 = 1,0 (Exponering, Tabell 3)

De olika detaljerna beskrivs i Tabell 1.

 

Detalj

caks1ks2IS01)

Avstånd från mark mm

ks3
Tabell 42)

Klassi­ficering av detaljer
Tabell 62)

ks4

Isk

γd

Isd dIsk

A

1,26

200

1,5

13)

0,9

1,70

0,9

1,53

B

1,26

>300

1,0

2

1,0

1,26

0.8

1,01

C

1,26

>300

1,0

4

1,4

1,76

0,9

1,59

D

1,26

>300

1,0

4

1,4

1,76

0,9

1,59

E

1,26

>300

1,0

5

1,6

2,01

0,9

1,81

1) Kalibreringsfaktor  ca = 1,0
2) Hänvisning till tabeller under avsnittet Exponering
3) Förutsätter att stolpen inte har direkt kontakt med mark och att kapillärsugning från mark förhindras

Tabell 1. Beräkning av exponeringsindex för altanens detaljer A-E enligt Bild 1.

Resistensindex (för alla detaljer )

Material: lärk (kärnved, resistensklass C)
IRd=2,0

Verifiering

Kriteriet för utformningen
ISd < IRd

är därför uppfyllt för de aktuella detaljerna hos altanen. Marginalen är emellertid liten för detalj E. Det är också viktigt att materialet är fritt från splintved. Kan inte det garanteras skall IRd = 1,5 väljas (mitt emellan C och D). I sådant fall är utformningen inte acceptabel.

Exempel 2: Utformning av fasad

Två detaljer har valts ut för att visa tillämpning på fasader, se Bild 2. Det förutsätts att ytbehandlingen underhålls korrekt och uppfyller kraven som specificeras i avsnittet 'Klassificering av detaljutformning för fasader' under Exponering.

Konsekvensklass 2
γd=0,9 (Se Konsekvensklass, Tabell 1)

Exponeringsindex

Geografiskt läge: Växjö
IS0=1,22 (Se Exponering, Bild 1)

Lokala förhållanden: måttliga
ks1 = 1,0 (Se Exponering, Tabell 2)

Detalj A (lockläktspanel)

Regnskydd: Takutsprång 0,5 m, detaljens läge 6 m, e=0,083-d<0,15 d
ks2 = 1,0 (Se Exponering, Tabell 3)

Avstånd från mark: >300 mm
ks3 = 1,0 (Se Exponering, Tabell 4)

Fasaden är ventilerad (men begränsat eftersom det finns horisontella läkt bakom) med ändträförsegling och ytbehandling som är väl underhållen (Klassificering: bra)
ks4 = 0,6 (Se Resistens – material, Tabell 1)

Detta ger med ca = 1,0:

Isk = 1,0 • 1,0 • 1,0 • 0,6 • 1,22 • 1,0= 0,73 och

Isd= γdIsk = 0,9 • 0,73 = 0,66


Beräkningsexempel

Bild 2. Fasad med utsatta detaljer.

Detalj B (fönsterfoder, ändträ mot sidoträ)

Regnskydd: Takutsprång 0,5 m, detaljens läge 5 m, e=0,1 • d
ks2=1,0 (Se Exponering, Tabell 3)

Avstånd från mark: >300 mm
ks3=1,0 (Se Exponering, Tabell 4)

Ändträskydd: vertikalt ändträ mot sidoträ – utan spalt men förseglat, ytbehandling korrekt underhållen ks4=1,1 (Se Exponering, Tabell 7, klassificering mindre bra).

Detta ger med ca = 1,0:

Isk = 1,0 • 1,0 • 1,0 • 1,1 • 1,22 •1,0= 1,34 och

Isd= γdIsk = 0,9 • 1,34 = 1,20

Resistensindex (för alla detaljer)

Material: gran. Från Resistens – material, Tabell 1:  IRd = 1,0

Det är sålunda säkert att använda gran för fasaden men för fönsterfodret signaleras risk för röta.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan