Svenskt Trä Logo

Konsekvensklass

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-02-06

Val av konsekvensklass beror på hur allvarliga konsekvenserna kan bedömas bli om rötangrepp inträffar inom, i detta fall, 30 år.

Respektive konsekvensklass motsvaras av en faktor γd som redovisas i tabell nedan.

Säkerhetsfaktor γd som funktion av konsekvensklass

Konsekvensklass

γd

1. Liten (till exempel där det är acceptabelt och lätt att ersätta ett begränsat antal komponenter i en konstruktion om röta uppkommer)

0,8

2. Måttlig (till exempel där förväntade konsekvenser är av påtaglig ekonomisk och praktisk natur)

0,9

3. Stor (till exempel om brott på bärande element innebär risk för människoliv)

1

Tabell 1. Konsekvensklasser.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok