Svenskt Trä Logo

Källarbjälklag – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Principlösning. Källarbjälklag – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
3D-ritning

Ingående material

 1. Golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ. Centrumavstånd ≤ 600 mm.
 2. Kantbjälke av konstruktionsvirke eller limträ, samma dimension som golvbjälkarna.
 3. Fuktspärr och lufttätning, till exempel EPDM-list.
 4. Stödreglar 45x45 mm, lägst G4-2 eller bättre, som stöd för undergolvsskivor.
 5. Undergolv av minst 22 mm spontade golvspånskivor eller golvbräder.
 6. Isolering med till exempel mineralull. Isoleringsbehovet beror på källarens klimat.
 7. Innertak, till exempel 12 mm beklädnadsskiva på underlag av gles panel ≥22x70 mm sort G4-2 eller bättre, centrumavstånd ≤400 mm, alternativt 16 mm spontad träpanel, monterad direkt mot bjälkarna.
 8. Invändig väggbeklädnad, 12 mm beklädnadsskiva på spikläkt, alternativt 16 mm spontad träpanel.
 9. Källaryttervägg med utvändig värmeisolering.
 10. Ångspärr av till exempel åldersbeständig plastfolie.
 11. Syll.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,50 kN/m2.
Brandmotstånd: källarbjälklag med bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ, ≥ 45x170 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm, på översidan försett med ≥ 22 mm spontade golvskivor eller golvbräder, på undersidan försett med minst 9 mm beklädnadsskiva (densitet ≥ 450 kg/m3), alternativt ≥ 15 mm spontad träpanel, med eller utan gles panel, uppfyller kravet för brandteknisk klass EI 30.

Råd och anvisningar

Golvbalkar av konstruktionsvirke eller limträ. Syll ska avskiljas från grundkonstruktionen med lufttätande fuktspärr, till exempel EPDM-list. Ytfuktkvoten på trävirket får vara högst 18 % före inbyggnad. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande rostskydd.

Styvheten tvärs spännviddsriktningen kan förbättras med kortlingar eller limmad tvärbalk. Urtag eller hål för installationer kan göras inom vissa gränser.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för källarbjälklag. För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer hänvisas till generella konstruktionsdetaljer och i tillämpliga delar till de typdetaljer som redovisas för andra typer av bjälklag.

För information om övriga material till källarbjälklag hänvisas till respektive tillverkare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan