Mellanbjälklag, icke lägenhetskiljande – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Principlösning

Principlösning. Mellanbjälklag, icke lägenhetskiljande – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
3D-ritning

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,50 kN/m2.
Brandmotstånd: mellanbjälklag med bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ (≥ 45x170 mm centrumavstånd ≤ 600 mm), på översidan försett med ≥ 22 mm spontade golvskivor eller bräder, på undersidan försett med ≥ 12 mm beklädnadsskiva (densitet ≥ 450 kg/m3. ) med eller utan gles panel, uppfyller kravet för brandteknisk klass REI 30.
Stegljudsnivå: L'n,w =cirka 78 dB (exklusive golvbeläggning).
Luftljudsisolering: R'w =cirka 35 dB.

Råd och anvisningar

Golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ. Trävirke ska vid inbyggnad ha en fuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha motsvarande korrosionsskydd.

Innan golvbjälkarna kan monteras bör en cirka 700 mm bred våd av ytterväggens ångspärr sättas upp längs bjälklagets kanter. Golvbjälkarna läggs upp på väggarnas hammarband och skråspikas från båda sidor. Fullhöjdskortlingar monteras, dels för att förhindra vippning, dels för att överföra vertikala laster. De spikas fast i hammarbandet underifrån. De mindre kortlingarna är avsedda som stöd för undergolvet. Deras placering bestäms av väggkonstruktionen. Som alternativ till dessa kortlingar kan man använda speciella profiler av stålplåt.

Innan den övre våningens yttervägg kan resas ska kantbjälke monteras på hammarbandet. Hålrummet innanför kantbjälken ska värmeisoleras med till exempel mineralull.

Styvheten tvärs spännviddsriktningen kan förbättras med kortlingar eller limmad tvärbalk. Urtag eller hål för installationer kan göras inom vissa gränser.

Vid lösvirkesbyggande ska regler för skydd mot genomtrampning under arbete beaktas. Tillfälligt skydd mot genomtrampning kan åstadkommas med luckor som läggs ut på mellanbjälklagets översida.

För trappa och eventuell skorsten måste en eller flera bjälkar avväxlas. Avväxlingsbjälke och de bjälkar som ska kunna överföra laster från avväxlingsbjälken, dimensioneras i varje enskilt fall av ansvarig konstruktör. Avväxlingsbjälke och avväxlade bjälkar fästs med balkskor eller med bandstål 35x2,0 mm och ankarspik enligt konstruktörens anvisningar.

Ett mellanbjälklag inom en lägenhet bör isoleras med till exempel 95 mm mineralull från ljud- och brandsynpunkt.
Undergolvet kan utföras med minst 22 mm spontade golvspånskivor eller golvbräder. Viss samverkan mellan limmade golvspånskivor och bjälkar får tillgodoräknas vid dimensionering av bjälkarna. 

Typdetaljer

En träbyggnadsteknisk typdetalj för icke lägenhetsskiljande mellanbjälklag med golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ redovisas separat. För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer hänvisas till generella konstruktionsdetaljer och i tillämpliga delar till de typdetaljer som redovisas för andra typer av bjälklag, till exempel avväxling.

För övriga material till mellanbjälklag, hänvisas till respektive materialtillverkare.

Ingående material

  1. Golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ. Centrumavstånd <600 mm mellan bjälkarna.  
  2. Hammarband av konstruktionsvirke, tjocklek 45 mm.
  3. Kortling av träreglar 45x45 mm, konstruktionsvirke , som stöd för undergolvsskivor.
  4. Kortling av konstruktionsvirke, samma dimension som golvbjälkar (lastupptagande kortling).
  5. Undergolv av minst 22 mm spontade golvspånskivor eller golvbräder. 
  6. Isolering med minst 100 mm mineralull.
  7. Innertak av beklädnadsskiva, till exempel 12 mm spån-, träfiber-, plywood- eller gipsskivor, på underlag av glespanel 22x70 mm med centrumavstånd < 400 mm, alternativt 17 mm tät, spontad träpanel.
  8. Ångspärr av till exempel åldersbeständig plastfolie.

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan