Grundplint med pelarfot

Principlösning

3D-ritning

Råd och anvisningar

Pelare av limträ uppfyller olika brandtekniska klasser utifrån minsta tvärsnittsmått.
Pelarfotdetaljen kan ges motsvarande brandteknisk klass genom att infästningsbeslaget med olika åtgärder brandskyddas.
Dimensioner på pelare, infästningsbeslag och fästdon bestäms genom dimensionering. Betongkvalitet minst C20/25. Infästningsbeslag och fästdon ska vara varmförzinkade.
Pelarände som ansluter mot grundplint fuktskyddas med till exempel en 3,2 mm tjock oljehärdad träfiberskiva. Fog mellan träfiberskiva och limträ tätas med fogmassa eller vattenfast lim.

Vid konstruktioner utomhus eller där fritt vatten förekommer regelbundet, till exempel i simhallar, bör sockelhöjden vara ≥ 250 mm. I sådana fall rekommenderas dessutom ändträbehandling med en penetrerande grundolja.

Grundläggning med grundplintar innebär att lasten från byggnaden, via pelare, stolpar eller grundbalkar, förs ned till grunden i enstaka punkter. Mötet mellan bottenbjälklag och grund behandlas under Öppen plintgrund, Uteluftsventilerad krypgrund, Inneluftsventilerad krypgrund respektive Källargrund.

Typdetaljer

En pelare kan ges fast eller ledad infästning. Detaljer till olika typer av infästningar av limträpelare tillhandahålls av limträtillverkare. Mer om detta finns även i Limträhandboken.

Ingående material

  1. Pelare av limträ eller konstruktionsvirke.
  2. Infästning med plattstål.
  3. Fästdon av genomgående skruv med mutter och bricka.
  4. Fuktspärr.
  5. Plint av betong.

Publicerad 2003-09-01

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan