Svenskt Trä Logo

Uteluftsventilerad krypgrund - yttervägg och bottenbjälklag av trä

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Principlösning. Uteluftsventilerad krypgrund - yttervägg och bottenbjälklag av trä.
3D-ritning

Ingående material

 1. Grundbalk av betongelement, alternativt grundmur av betong eller lättbetongblock.
 2. Syll av konstruktionsvirke, tjocklek ≥ 45 mm.
 3. Bjälklag av konstruktionsvirke, centrumavstånd ≤ 600 mm mellan bjälkar.
 4. Bjälklagsisolering.
 5. Värmeisolerande blindbotten.
 6. Ventiler, sammanlagd area enligt BKR.
 7. Ångspärr av åldringsbeständig markplastfolie.
 8. Dränering enligt BKR.
 9. Fuktspärr, till exempel grundpapp YEP 2500 eller motsvarande.
 10. Rashinder av fiberbetong. Rashinder bör inte utföras med TRP-plåt på grund av att ålderbeständigheten är kortare än funktionskravet.
 11. Utvändig värmeisolering av yttervägg och syll.
 12. Värmeisolering ovanpå plastfolien.
 13. Dränerande och kapillärbrytande skikt.

Råd och anvisningar

Bottenbjälklag av trä kan utföras i olika brandtekniska klasser.
Konstruktionsvirke som vetter mot kryputrymmet kan vara impregnerat träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB. Övrigt trämaterial, till exempel träbaserade skivor, bör vara fungicidbehandlat.
Syllen fuktskyddas från grundmuren med till exempel grundpapp.
För att säkra torrt klimat för syllen bör man värmeisolera den mot kryputrymmet.

Bjälklaget kan säkras mot mikrobiellt angrepp genom värmeisolering av undersidan. Detta gäller såväl bjälkar som blindbotten.
Kravet på skydd mot genomtrampning under arbete måste beaktas och kan uppfyllas på olika sätt.

Golvbjälkar över flera fack skarvas omlott eller med hjälp av skarvlaskar. Omlottskarvar kan användas enbart i samband med spontade trägolv (eftersom de inte passar för infästning av golvskivor).
Marken i grunden ska vara fri från organiskt material och planerad så att eventuellt inträngande vatten kan avledas.
Avdunstningen av fukt från marken kan minskas genom att marken täcks med åldringsbeständig plastfolie och värmeisolering. Den åldringsbeständiga plastfolien ska läggas så att eventuellt ytvatten kan avledas.
Marken kan värmeisoleras med lös lättklinker, mineralull eller cellplast. Tjockleken på värmeisoleringen påverkar grundläggningsdjupet med hänsyn till tjäle.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för uteluftsventilerade krypgrunder med yttervägg och bottenbjälklag av trä.

För övriga material som ingår i en uteluftsventilerad krypgrund hänvisas till respektive materialtillverkares produktinformation.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan