Svenskt Trä Logo

Öppen plintgrund - ytterväggar och bottenbjälklag av trä

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Principlösning. Öppen plintgrund - ytterväggar och bottenbjälklag av trä.
3D-ritning

Ingående material

  1. Plint av armerad betong.
  2. Bärlina av konstruktionsvirke, limträ eller förtillverkade betongelement.
  3. Golvbjälkar av konstruktionsvirke.
  4. Sockelskärm av till exempel gles träpanel.
  5. Fuktspärr av grundpapp eller dylikt.
  6. Förankring med plattstål 30x3 mm eller byggbeslag.

Råd och anvisningar

Trä som vetter mot en öppen plintgrund bör vara impregnerat, träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB.

Bärlinor av konstruktionsvirke utförs av till exempel 2 stycken 45 mm tjocka bjälkar ställda på högkant sida vid sida. Bjälkskarvarna förskjuts så att de får bästa kontinuitet. Antalet sammanfogande spik eller skruv bestäms genom dimensionering. Tvärsnittsmått och längder på bärlinor, grundbalkar och golvbjälkar bestäms genom dimensionering.

Förankring och fästdon av stål ska vara av rostfritt stål, varmförzinkat stål eller material med likvärdig korrosionshärdighet.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för öppen plintgrund med ytterväggar och bottenbjälklag av trä.

För övriga material som ingår i en öppen plintgrund hänvisas till respektive materialtillverkares produktinformation.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan