Svenskt Trä Logo

Öppen plintgrund – ytterväggar och bottenbjälklag av trä

Yttertrappa

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Plansteg.
  2. Eventuellt sättsteg.
  3. Vangstycke.
  4. Stödregel.
  5. Plattstål.
  6. Bärlina.
  7. Vinkelbeslag.
  8. Trall.
  9. Balksko.
  10. Plintar av betong.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Plansteg: impregnerat virke träskyddsklass NTR A eller NTR AB, tjocklek ≥ 45 mm.
Sättsteg: impregnerat virke träskyddsklass NTR A eller NTR AB, tjocklek ≥ 25 mm. Vangstycken och stödreglar: impregnerat virke träskyddsklass NTR A eller NTR AB, tjocklek
≥ 45 mm.
Infästningsbeslag: varmförzinkat plattstål 40x4.
Fästdon: rostfri träskruv kvalitet A2 eller A4, 90 mm lång till stödreglar, trådspik av varmförzinkat stål 3,4x100, alternativt trallskruv till plansteg och sättsteg samt träskruv 50 mm till infästning av vangstycken i vinkelbeslag.

Utförande

Trappan utformas så att vattenavrinning underlättas, det vill säga planstegen ska luta utåt något.
Vangstyckena fästs upptill mot altanen med hjälp av vinkelbeslag av varmförzinkat stål. Nedtill skruvas vangstyckena i de ingjutna plattstålen så att avståndet mellan vangstycke och betong blir cirka 50 mm. Stödreglar skruvas mot vangstyckena. Virke till plansteg monteras med cirka 5 mm springa.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok