Källargrund

Principlösning

Principlösning. Källargrund.
3D-ritning

Råd och anvisningar

Syll ska avskiljas från grundmuren med till exempel grundpapp eller motsvarande fuktspärr.

Fogen mellan syll och grundmur kompletteras med lufttätning i de fall den ingår i byggnadens lufttätande system.

Syllen förankras i grunden med hjälp av byggbeslag eller expanderande skruv. Valet av infästning är viktigt i de fall källarväggarna behöver stöd av bjälklaget för att motstå jordtryck. Syllen stumskarvas och skarvarna tätas med tätningsband.

Golvbjälkarna skråspikas i syllen. I de fall bjälklaget ska medverka till att ta upp jordtryck ska bjälkarnas infästning dimensioneras med hänsyn till detta.

Kravet på skydd mot genomtrampning på bjälklaget måste beaktas och kan uppfyllas på olika sätt.

Källarytterväggar bör värmeisoleras utvändigt. Invändig värmeisolering bör vara högst 25 mm tjock.

Källargolv kan läggas som flytande golv med spånskivor eller spontade bräder. Huvuddelen av golvkonstruktionens värmeisolering placeras under betongplattan. Värmeisolering ovanpå plattan bör vara högst 25 mm tjock.

Typdetaljer

På separata redovisas några träbyggnadstekniska typdetaljer för källargrunder. För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer till källargrunder hänvisas i tillämpliga delar till redovisade typdetaljer för krypgrunder respektive platta på mark.

För övriga material som ingår i en källargrund hänvisas till respektive materialtillverkares produktinformation.

Ingående material

 1. Bottenplatta av armerad betong.
 2. Källarvägg av betong eller lättbetongblock, alternativt platsgjuten armerad betong.
 3. Syll av konstruktionsvirke, tjocklek 45 mm.
 4. Fuktspärr av grundpapp eller motsvarande, kombinerad med lufttätning.
 5. Golvbjälkar av konstruktionsvirke.
 6. Utvändigt fuktskydd.
 7. Utvändig värmeisolering av källaryttervägg.
 8. Dränerande och kapillärbrytande skikt under bottenplattan.
 9. Dränrör.
 10. Återfyllnad.
 11. > 20 mm cementputs eller fibercementskiva.

Publicerad 2003-09-01

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan