Svenskt Trä Logo

Källargrund

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

3D-ritning

Förklaring

 1. Bottenplatta av armerad betong.
 2. Källarvägg av betong eller lättbetongblock, alternativt platsgjuten armerad betong.
 3. Syll av konstruktionsvirke, tjocklek 45.
 4. Syllisolering av grundisoleringspapp eller motsvarande, kombinerad med lufttätning.
 5. Golvbjälkar av konstruktionsvirke.
 6. Utvändigt fuktskydd.
 7. Utvändig värmeisolering av källaryttervägg.
 8. Dränerande och kapillärbrytande skikt under bottenplattan.
 9. Dräneringsrör.
 10. Återfyllnad.
 11. Cementputs ≥ 20 eller fibercementskiva.

Råd och anvisningar

Syll ska avskiljas från grundmuren med till exempel grundisoleringspapp eller motsvarande syllisolering.

Fog mellan syll och grundmur kompletteras med lufttätning i de fall den ingår i byggnadens lufttätande system.

Syll förankras i grunden med hjälp av byggbeslag eller expanderande skruv. Valet av infästning är viktigt i de fall källarväggarna behöver stöd av bjälklaget för att motstå jordtryck. Syllen stumskarvas och skarvar tätas med tätningsband.

Golvbjälkarna skråspikas i syllen. I de fall bjälklaget ska medverka till att ta upp jordtryck ska bjälkarnas infästning dimensioneras med hänsyn till detta.

Kravet på skydd mot genomtrampning på bjälklaget måste beaktas och kan uppfyllas på olika sätt.

Källarytterväggar bör värmeisoleras utvändigt. Invändig värmeisolering bör vara högst 25 mm tjock.

Källargolv kan läggas som flytande golv med spånskivor eller spontade bräder. Huvuddelen av golvkonstruktionens värmeisolering placeras under betongplattan. Värmeisolering ovanpå plattan bör vara högst 25 mm tjock.

Typdetaljer

På separata redovisas några träbyggnadstekniska typdetaljer för källargrunder. För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer till källargrunder hänvisas i tillämpliga delar till redovisade typdetaljer för krypgrunder respektive platta på mark.

För övriga material som ingår i en källargrund hänvisas till respektive materialtillverkares produktinformation.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok