Svenskt Trä Logo

Platta på mark – ytterväggar av trä

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Principlösning. Platta på mark – ytterväggar av trä.
3D-ritning

Ingående material

  1. Grundplatta av armerad betong.
  2. Syll av konstruktionsvirke, tjocklek 45 mm.
  3. Sylltätning.
  4. Ytterväggsstomme av träreglar.
  5. Utvändig värmeisolering av yttervägg och syll.
  6. Underliggande värmeisolering respektive kantisolering
   av grundplattan.
  7. Dränerande och kapillärbrytande skikt.
  8. Dränrör.

Råd och anvisningar

Syllen avskiljs från grunden med till exempel grundpapp eller motsvarande fuktspärr.
Fogen mellan syll och grund lufttätas i de fall den ingår i byggnadens lufttätande system.
Syllen förankras i grundplattan med hjälp av byggbeslag eller expanderande skruv. Skarvar tätas med tätningsband.
Om syllen utförs av impregnerat virke ska den vara i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB och ska ha högst 18 % fuktkvot vid inbyggnadstillfället. Impregnerad syll bör även fuktavskiljas mot oimpregnerat virke till exempel stående träreglar.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för grundläggning med platta på mark i byggnader med ytterväggar av trä.

För övriga material som ingår i grunden hänvisas till respektive materialtillverkares produktinformation.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan