Svenskt Trä Logo

Platta på mark – ytterväggar av trä

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-16

3D-ritning

Förklaring

  1. Grundplatta av armerad betong.
  2. Syll av konstruktionsvirke, tjocklek 45.
  3. Syllisolering.
  4. Ytterväggsstomme av träreglar.
  5. Utvändig värmeisolering av yttervägg och syll.
  6. Underliggande värmeisolering respektive kantisolering
    av grundplattan.
  7. Dränerande och kapillärbrytande skikt.
  8. Dräneringsrör.

Råd och anvisningar

Syllen avskiljs från grunden med till exempel grundisoleringspapp eller motsvarande syllisolering. Fogen mellan syll och grund lufttätas i de fall den ingår i byggnadens lufttätande system. Syllen förankras i grundplattan med hjälp av byggbeslag eller expanderande skruv. Skarvar tätas med tätningsband.
Om syllen utförs av impregnerat virke ska den vara i träskyddsklass NTR A eller NTR AB och ha högst 18 % ytfuktkvot vid inbyggnadstillfället. Impregnerad syll bör även fuktavskiljas mot oimpregnerat virke, till exempel stående träreglar.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för grundläggning med platta på mark i byggnader med ytterväggar av trä.

För övriga material som ingår i grunden hänvisas till respektive materialtillverkares produktinformation.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok