Platta på mark – ytterväggar av trä

Principlösning

3D-ritning

Råd och anvisningar

Syllen avskiljs från grunden med till exempel grundpapp eller motsvarande fuktspärr.
Fogen mellan syll och grund lufttätas i de fall den ingår i byggnadens lufttätande system.
Syllen förankras i grundplattan med hjälp av byggbeslag eller expanderande skruv. Skarvar tätas med tätningsband.
Om syllen utförs av impregnerat virke ska den vara i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB och ska ha högst 18 % fuktkvot vid inbyggnadstillfället. Impregnerad syll bör även fuktavskiljas mot oimpregnerat virke till exempel stående träreglar.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för grundläggning med platta på mark i byggnader med ytterväggar av trä.

För övriga material som ingår i grunden hänvisas till respektive materialtillverkares produktinformation.

Ingående material

  1. Grundplatta av armerad betong.
  2. Syll av konstruktionsvirke, tjocklek 45 mm.
  3. Sylltätning.
  4. Ytterväggsstomme av träreglar.
  5. Utvändig värmeisolering av yttervägg och syll.
  6. Underliggande värmeisolering respektive kantisolering
   av grundplattan.
  7. Dränerande och kapillärbrytande skikt.
  8. Dränrör.

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan