Industriyttervägg – pelarstomme av limträ med horisontella reglar

Principlösning

3D-ritning

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,20 kN/m2.
Brandmotstånd: avskiljande eller bärande vägg med stomme av reglar med mellanliggande isolering av stenull, λ-klass 37, med densitet >28 kg/m3 och invändig och utvändig beklädnad av 15 mm gipsskiva, uppfyller kraven för brandteknisk klass EI 60. Bärande regelvägg, som på den ena sidan har dubbla 13 mm gipsskivor, varav den yttre uppfyller kraven EI 60 och den inre består av enkel 13 mm gipsskiva, uppfyller klass EI 60 vid brandpåverkan från den sida som har dubbla gipsskivor.

För bärförmåga vid brand (R) måste dimensioner av träregel, last i brandfallet och hållfasthetsklass vara kända.

Råd och anvisningar

Vägg med limträpelare och horisontella reglar och skivmaterial.

Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha lägst motsvarande korrosionsskydd. Regelverket med ut- och invändiga gipsskivor en del av byggnadens vindstabilisering. Men vanligtvis stagas limträstommen separat. I samband med monteringen bör remsor av till exempel åldringsbeständig plastfolie monteras på utsidan av limträpelarna. På limträpelarna monteras vinkelbeslag centrumavstånd ≤ 600 mm. Därefter monteras bandstål centrumavstånd 1 200 mm i hammarband eller takstol och syll. Reglarna monteras på vinkelbeslaget och i bandstålet. De utvändiga beklädnadsskivorna (vindskydd) skruvas i reglar och bandstål. Väggen isoleras inifrån och täcks med ångspärr där våden bakom pelarens insida kläms mot väggvåden, mellan väggbeklädnadsskiva och fogband samt mot hörnprofil i plåt enligt beskrivning.

Väggens insida täcks av beklädnadsskiva som skruvas i bandstål och reglar och hörnprofiler i plåt.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för industriyttervägg med pelarstomme av limträ med horisontella reglar.

Ingående material

 1. Väggpelare av limträ, centrumavstånd enligt konstruktörens anvisningar.
 2. Invändig beklädnad av skivmaterial.
 3. Ångspärr av 0,20 mm åldersbeständig plastfolie.
 4. Horisontella reglar av lättreglar.
 5. Värmeisolering av till exempel mineralull.
 6. Vindskydd av diffusionsöppet skivmaterial.
 7. Fästband av plåtband, till exempel 50x1,0 mm.
 8. Vinkelbeslag av varmförzinkad stål.
 9. Spikläkt.
 10. Utvändig beklädnad av träpanel.
 11. Hörnprofil.

Publicerad 2003-09-01

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan