Svenskt Trä Logo

Lägenhetsskiljande vägg – väggreglar av konstruktionsvirke

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-22

Principlösning. Lägenhetsskiljande vägg – väggreglar av konstruktionsvirke.
3D-ritning

Förklaring

  1. Väggreglar av konstruktionsvirke 45x120 (VB1803), centrumavstånd ≤ 600.
  2. Golvregel av 45x120 konstruktionsvirke (VB1803).
  3. Väggbeklädnad av minst 2x13 gipsskivor på ömse sidor.
  4. Brand- och ljudisolering med 2x120 mineralullsskivor mellan vertikala reglar.
  5. Syllisolering av cellgummilist, stomljudsisoleringslist av EPDM.
  6. Akustisk tätmassa.
  7. Nät för fasthållning av värmeisolering.

Tekniska data

Brandmotstånd: vägg med dubbel regelstomme av dimensionshyvlat konstruktionsvirke ≥ 45x120 (VB1803), med centrumavstånd ≤ 600 mm och med minst 120 mm mineralullsisolering på båda sidor.
Väggen är försedd med dubbla 13 mm gipsskivor med densitet ≥ 600 kg/m3, varav den yttre av typ F (brandgipsskiva), alternativt 12 mm beklädnadsskiva med densitet ≥ 450 kg/m3 och 15 mm brandgipsskiva (typ F). Väggen uppfyller brandteknisk klass EI 60 i avskiljande avseende (ensidig brandpåverkan).
Ljudisolering: lägenhetsskiljande vägg: R'w + C50-3150 ≥ 53 dB (Ljudklass C).

Råd och anvisningar

Trävirke ska vid inbyggnad ha en fuktkvot av högst 18 %. Väggreglar ska vara av dimensionshyvlat virke.

Ljudisoleringen kan förbättras genom att en stomljudsisoleringslist monteras mellan golvregel och syll, alternativt undergolv. Väggens ljudisolering är avhängig av väggens massa och ytskiktens svängningsegenskaper. För att ytterligare förbättra ljudisoleringsegenskaperna är det lämpligt att komplettera med ännu en gipsskiva eller liknande. Genom att väggen på så sätt får större massa får man bättre ljudisoleringsegenskaper.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för lägenhetsskiljande vägg med väggreglar av dimensionshyvlat virke.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan