Svenskt Trä Logo

Dimensionerande laster på limträstommar under uppförandefasen

Publicerad 2018-08-23

Avsnittet är inriktat på hallbyggnader av limträ och ger den information som en byggnadskonstruktör behöver för att beräkna laster och dess effekter på en normal hallbyggnad av limträ under en så kallad tillfällig dimensioneringssituation, det vill säga en dimensioneringssituation som är aktuell under en mycket kortare tidsperiod än bärverkets avsedda livslängd. Den aktuella dimensioneringssituationen som behandlas i avsnittet är bärverk under montage.

De primära laster som ska beaktas i uppförandefasen av ett bärverk är:

  • Permanent last, G, det vill säga limträstommens egenvikt.
  • Variabel last, Q, det vill säga huvudsakligen snölast och vindlast.

Avsnittet behandlar endast de laster som kan leda till stommens instabilitet i sidled, som oftast är orsaken till haverier under montagefasen. Därför beaktas endast vindlast i avsnittet. Andra ordningens effekter, orsakade av avvikelser från den ideala geometrin kan, för normala spännvidder och vanlig slankhet av bärverkets delar, i regel försummas vid stabilitetskontroll av lätta stommar under uppförandefasen.

Permanenta vindkryss i färdigställd maskinhall med limträstomme.
Permanenta vindkryss i färdigställd maskinhall med limträstomme.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok