Svenskt Trä Logo

Ytbehandling på byggarbetsplatsen

Publicerad 2018-08-23

Med hänsyn till ytbehandlingens uppbyggnad skiljer man mellan filmbildande och icke filmbildande:

  • Till filmbildande ytbehandlingar hör lasyrfärger, täcklasyrer, täckfärger, klarlacker och speciella ytskikt, till exempel polyuretan.
  • Till icke filmbildande ytbehandlingar hör slamfärger, färglösa träoljor och kemiska ytbehandlingar, till exempel järnvitriolbehandling som används för att accelerera åldrandet av en limträyta.

En filmbildande ytbehandling gör ytan lättare att göra ren och den skyddar limträet mot mekanisk åverkan. Det finns dessutom särskilda täckfärger och klarlacker som motverkar flamspridning och rökutveckling vid brand, se vidare Fakta om limträ, avsnitt Brandtekniska krav i byggreglerna och Projektering av limträkonstruktioner, avsnitt 16.5.1.

Generellt kan limträ ytbehandlas med medel och metoder som används för vanligt trä. Limträytor är hyvlade vilket begränsar användningen av vissa färgtyper, till exempel slamfärger.

Ytfuktkvoten får inte överstiga 16 % vid ytbehandlingstillfället. De tekniska, ekonomiska och estetiska förutsättningarna avgör valet i det enskilda fallet. Impregnerat limträ ger visserligen ett effektivt skydd mot röta men måste i regel ytbehandlas och underhållas på samma sätt som vanligt limträ.

Mätning av ytfuktkvot hos limträ.
Figur 13.1 Mätning av ytfuktkvot hos limträ. Det är viktigt att stiftens mantelyta läggs i 20 – 30° vinkel mot limträytan.

Läs mer:
13.1.1 Limträ inomhus – några ytbehandlingsråd
13.1.2 Limträ utomhus – några ytbehandlingsråd
13.1.3 Undvik sprickbildning i limträ
13.1.4 Motverka nedbrytning av UV-strålning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan