Svenskt Trä Logo

4.1 Balkar

Publicerad 2017-03-09

Balkar är vanligtvis raka limträkomponenter med rektangulärt tvärsnitt som belastas av böjmoment.

Balkar kan användas för broar, golv- och takkonstruktioner, takåsar och annat. Balkar med varierande tvärsnitt i längdriktningen eller med krökning behandlas i avsnitt Snedsågade balkar, krökta balkar och bumerangbalkar och i avsnitt Bågar.

Vid dimensionering av balkar ska bärförmågan för böjmoment och tvärkrafter samt nedböjningar och vibrationer kontrolleras. Vid upplag ska bärförmågan för tryckkraft vinkelrätt mot fiberriktningen kontrolleras. Beroende på balkens längd kan olika dimensioneringskriteria bli utslagsgivande. Om spännvidden är relativt lång är böjmoment kritiska, medan tvärkrafter kan vara kritiska för relativt korta spännvidder och stora laster. Om spännvidden är lång blir bruksgränstillståndets krav på nedböjning och vibrationer ofta avgörande, se avsnitt 6.2 och avsnitt 6.3. När spännvidden är medellång blir balkhöjden för en jämnt belastad, fritt upplagd balk uppskattningsvis L ⁄ 20 beräknad utgående från böjmoment och L ⁄ 30 beräknad utgående från tvärkrafter, vilket förstås är beroende av belastningen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok