Svenskt Trä Logo

Golvbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-02-18

Golvbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack i bostad (0,45 kN/m2). Maximal fri längd

  • Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24 eller C14.
  • Centrumavstånd (C) 600, 400 eller 300 mm.
  • Undergolv av minst 22 mm golvspånskiva av typ P5 eller bättre eller minst 23 mm underlagsspont av sort G4-2 eller bättre.
  • Fri längd (L) vid limmad och skruvad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.
  • Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4)).
  • Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
  • Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/300 av spännvidden.
  • Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4)).

 

Golvbjälkens dimension (mm)
 

 

 
Golvbjälkens hållfasthetsklass
 

 

 
Skruvlimmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller underlagsspont
Centrumavstånd (C) Centrumavstånd (C)
600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm
Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m)
45 x 120 C24 2,09 2,40 2,64 1,81 2,20 2,30
145 C24 2,53 2,90 3,19 2,21 2,69 2,78
170 C24 2,97 3,40 3,74 2,63 3,18 3,27
195 C24 3,41 3,90 4,29 3,08 3,67 3,76
220 C24 3,84 4,40 4,85 3,55 4,15 4,25
245 C24 4,28 4,90 5,40 4,03 4,64 4,74
70 x 220 C24 4,46 5,10 5,61 4,23 4,84 4,93
45 x 120 C14 1,80 2,06 2,27 1,55 1,87 1,97
145 C14 2,18 2,49 2,74 1,88 2,29 2,39
170 C14 2,55 2,92 3,22 2,23 2,71 2,81
195 C14 2,93 3,35 3,69 2,59 3,13 3,23
220 C14 3,31 3,79 4,17 2,98 3,55 3,65
245 C14 3,68 4,22 4,64 3,38 3,97 4,07
70 x 220 C14 3,83 4,39 4,83 3,54 4,14 4,23

Observera Konstruktionsvirke med större längd än 5 400 mm är ofta fingerskarvat.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok