Svenskt Trä Logo

Golvbalkar av limträ i två fack

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-02-18

Golvbalkar av limträ i två fack i bostad (0,45 kN/m2). Maximal fri längd

  • Limträ i hållfasthetsklass enligt nedan. Limtyp 1.
  • Centrumavstånd (C) 600, 400 eller 300 mm.
  • Innerstödet placeras inte längre än L/10 från golvbalkens mitt.
  • Undergolv av minst 22 mm golvspånskiva av typ P5 eller bättre eller minst 23 mm underlagsspont av sort G4-2 eller bättre.
  • Fri längd (L) vid limmad och skruvad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.
  • Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4).
  • Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
  • Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/300 av spännvidden.
  • Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4).

 

Golvbalkens dimension (mm)
 

 

 
Golvbalkens hållfasthetsklass
 

 

 
Skruvlimmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller underlagsspont
Centrumavstånd (C) Centrumavstånd (C)
600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm
Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m)
42 x 180 GL28cs 5,93  6,25 6,76 4,79 5,74 5,90
225 GL28cs 7,28 7,76 8,55 6,23 7,24 7,39
270 GL28cs 8,64     9,31 10,46  7,71 8,73 8,88
56 x 225 GL28cs 7,81  8,40  9,34  6,97  7,99  8,14
270 GL28cs 9,30   10,12  11,52 8,62  9,63  9,79
66 x 270 GL28cs 9,73  10,64  12,22  9,18  10,19  10,34
315 GL28cs 11,33  12,52  14,31  10,93  11,92  12,08
90 x 180 GL30c 7,22   7,78  8,63  6,56 7,57  7,73
225 GL30c 8,97  9,79  11,15  8,51  9,52  9,68
270 GL30c 10,75  11,88 13,92  10,48  11,47 11,63
315 GL30c 12,55  14,04  15,62  12,44  13,43  13,58
360 GL30c 14,39  16,07  17,27  14,39  15,38  15,53
405 GL30c 15,86  17,55  18,86  15,86  17,33  17,47
450 GL30c 17,17  19,00  20,41  17,17  19,00  19,42
115 x 180 GL30c 7,72  8,37  9,38  7,22  8,24  8,39
225 GL30c 9,62  10,59  12,20  9,35  10,35  10,51
270 GL30c 11,56  12,88  14,79  11,48  12,47  12,62
315 GL30c 13,54  15,27  16,61  13,54  14,58  14,74
360 GL30c 15,44   17,08  18,36  15,44 16,70  16,85
405 GL30c 16,86  18,66  20,05  16,86  18,66  18,97
450 GL30c 18,25  20,20  21,70  18,25  20,20  21,08
495 GL30c 19,60  21,69  23,31  19,60  21,69  23,20
630 GL30c 23,49  26,00  27,94  23,49  26,00  27,94
140 x 225 GL30c 10,20  11,29  13,19  10,07  11,07  11,22
270 GL30c 12,29   13,78  15,54  12,29  13,33 13,48
315 GL30c 14,41  16,24  17,45  14,41  15,59  15,74
360 GL30c 16,22  17,95  19,28  16,22  17,85  18,00
405 GL30c 17,71  19,60  21,07  17,71  19,60  20,26

Anmärkning 
Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri spännvidd än 10 m undvikas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok