Svenskt Trä Logo

Takbalkar av konstruktionsvirke i två fack

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-07

Hjälpmedel Tak

Erforderliga dimensioner vid säkerhetsklass 2, klimatklass 1-2 och lastvaraktighetsklass medellång.
Innerstödet får placeras högst 0,1L från balkmitt (L är balkens totallängd).

Lätt tak (0,4 kN/m2), taklutning högst cirka 10°. Formfaktor µ5 enligt EKS 11 (BFS 2019:1),  figur C-3a. Inga snöfickor.
Referensvindhastighet 24 m/s, terrängtyp II.
Balkarna förutsätts stagade mot vippning.
Den största tillåtna nedböjningen beräknas för lastkombinationer i bruksgränstillståndet, för både karakteristisk lastkombination (irreversibelt tillstånd) och frekvent lastkombination (reversibelt tillstånd). Nedböjningen har begränsats till spännvidd/200 och maximalt 20 mm. Vid högre krav bör begränsningar enligt Limträhandboken användas.

 

Totallängd (m) 6 7 8 9 10
Snö­zon Kval c 600 c 1200 c 600 c 1200 c 600 c 1200 c 600 c 1200 c 600 c 1200
1 C14 45x145 45x220 45x170 - 45x220 - - - - -
C24 45x145 45x170 45x145 45x195 45x195 - 45x220 - - -
1.5 C14 45x170 - 45x195 - - - - - - -
C24 45x145 45x195 45x170 45x220 45x195 - - -   -
2 C14 45x195 - 45x220 - - - - - - -
C24 45x145 45x220 45x195 - 45x220 - - - - -
2.5 C14 45x220 - - - - - - - - -
C24 45x170 45x220 45x195 - 45x220 - - - - -
3 C14 45x220 - - - - - - - - -
C24 45x170 - 45x220 - - - - - - -
3.5 C14 - - - - - - - - - -
C24 45x195 - 45x220 - - - - - - -
4 C14 - - - - - - - - - -
C24 45x195 - - - - - - - - -
4.5 C14 - - - - - - - - - -
C24 45x220 - - - - - - - - -
5 C14 - - - - - - - - - -
C24 45x220 - - - - - - - - -
5.5 C14 - - - - - - - - - -
C24 45x220 - - - - - - - - -

Tabell 1. Erforderliga tvärmått för takbalkar av konstruktionsvirke i två fack.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan