Svenskt Trä Logo

Takbjälkar av konstruktionsvirke i två fack

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-02-18

Takbjälkar av konstruktionsvirke i två fack, lätt yttertak (0,55 kN/m2), i till exempel bostad, garage eller förråd. Maximal fri längd

 • Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24 eller
 • Centrumavstånd (C) 1 200 mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd (C) 600 mm).
 • Innerstödet placeras inte längre än L/10 från golvbjälkens mitt.
 • Maximal taklutning 6°.
 • Inga snöfickor, takbjälkarnas överkanter förutsätts stagade i sidled så att risk för vippning inte föreligger.
 • Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4).
 • Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
 • Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/300 av spännvidden i det längsta facket.

 

 

Takbjälkens dimension (mm) Takbjälkens hållfasthets- klass Fri längd (L) (m) vid centrumavstånd (C ) 1 200 mm
Snözon
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
45 × 120 C24 4,07  3,78  3,51  3,33  3,18  3,01
145 C24 4,92   4,57 4,24  4,02  3,82  3,57
170 C24 5,77  5,36  4,97   4,72 4,46  4,18
195 C24 6,62  6,15  5,70  5,41  5,08  4,79
220 C24 7,47  6,94  6,39  5,91  5,54  5,23
245 C24 8,32  7,49  6,85  6,36  5,96  5,64
70 × 220 C24 8,65  8,04  7,45  7,07  6,76  6,50
45 × 120 C14 3,50  3,25  2,91  2,66  2,46  2,30
145 C14 4,23  3,86  3,45  3,15  2,92  2,73
170 C14 4,96  4,51  4,04  3,68  3,41  3,19
195 C14 5,69  5,18  4,63  4,22  3,91  3,66
220 C14 6,40  5,66  5,14  4,75  4,41  4,13
245 C14 6,88  6,10  5,55  5,14  4,81  4,53
70 × 220 C14 7,44   6,92  6,41  5,95  5,50 5,15

 

Omräkningsfaktor för alternativt utförande:

 • Vid centrumavstånd (C) 600 mm på takbjälken, i stället för 1 200 mm, kan ett approximativt
  värde på fri längd (L) erhållas genom att tabellvärdet multipliceras med 1,19.
 • Vid 70 mm virkestjocklek på takbjälken, i stället för 45 mm, kan fri längd (L) enligt tabellen
  multipliceras med 1,12.

Observera

 • Omräkningsfaktorerna för centrumavstånd (C) och
  virkestjocklek kan inte kombineras. 
 • Konstruktionsvirke med större längd än 5 400 mm är
  ofta fingerskarvat.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok