Treledstakstolar av limträ

Publicerad 2014-09-21

Hjälpmedel Tak

Erforderlig dimension på takbalkar. Säkerhetsklass 3, klimatklass 1-2 och lastvaraktighetsklass medellång.
Taklutning minst cirka 14°. Inga snöfickor.
Referensvindhastighet 24 m/s, terrängtyp II.
Limträ, L40c. Minsta balkbredd 115 mm. Balkarna förutsätts stagade mot vippning.
Två ihopsatta balkar beräknas som en, t.ex. 2x140x1035 mm som 280x1035 mm.
Den största tillåtna nedböjningen beräknas för lastkombinationer i bruksgränstillståndet, för både karakteristisk lastkombination (irreversibelt tillstånd) och frekvent lastkombination (reversibelt tillstånd). Nedböjningen har begränsats till spv/200.

Tak 1 består av träullselement, isolering och papp.
Egentyngden är cirka 0,85 kN/m2. Balkarnas centrumavstånd är 2400 mm.

Tak 2 består av profilerad plåt, isolering och papp.
Egentyngden är cirka 0,50 kN/m2. Balkarnas centrumavstånd är 7200 mm.

 

Snözon Spännvidd (m)
Tak 1 Tak 2 20 30 40 50
1   115x540 165x720 190x945 2x115x1125
1.5   115x585 165x765 190x990 2x140x1125
2   115x630 165x810 215x1035 2x140x1170
2.5   140x585 190x810 215x1035 2x140x1215
3   140x630 190x855 215x1080 2x140x1260
3.5   140x630 190x855 215x1125 2x140x1305
4   140x675 190x900 215x1170 2x165x1260
4.5   140x720 190x900 2x140x1080 2x165x1305
5   165x675 190x945 2x140x1125 2x165x1350
5.5   165x765 190x990 2x140x1125 2x165x1350
  1 140x675 190x900 2x115x1125 2x165x1305
  1.5 165x720 190x945 2x140x1125 2x165x1350
  2 190x765 215x1035 2x140x1215 2x165x1485
  2.5 190x900 2x115x1125 2x140x1305 2x165x1530
  3 215x945 2x140x1125 2x165x1260 2x190x1530
  3.5 215x1080 2x140x1260 2x165x1440 2x190x1575
  4 2x115x1125 2x165x1170 2x190x1395 2x190x1755
  4.5 2x140x1035 2x165x1305 2x190x1530 2x215x1755
  5 2x140x1125 2x165x1440 2x190x1710 2x215x1890
  5.5 2x140x1215 2x165x1575 2x190x1845 2x215x2070

Tabell 1.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan