Svenskt Trä Logo

Treledstakstolar av limträ

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-07

Hjälpmedel Tak

Erforderlig dimension på takbalkar. Säkerhetsklass 3, klimatklass 1-2 och lastvaraktighetsklass medellång.
Taklutning minst cirka 14°. Inga snöfickor.
Referensvindhastighet 24 m/s, terrängtyp II.
Limträ, hållfasthetsklass GL30c. Minsta balkbredd 115 mm. Balkarna förutsätts stagade mot vippning.
Två ihopsatta balkar beräknas som en, t.ex. 2x140x1035 mm som 280x1035 mm.
Den största tillåtna nedböjningen beräknas för lastkombinationer i bruksgränstillståndet, för både karakteristisk lastkombination (irreversibelt tillstånd) och frekvent lastkombination (reversibelt tillstånd). Nedböjningen har begränsats till spännvidd/200. Överhöjning rekommenderas.
Vid högre krav bör begränsningar enligt Limträhandbok tillämpas.

Tak 1 består av träullselement, isolering och papp.
Egentyngden är cirka 0,85 kN/m2. Balkarnas centrumavstånd är 2400 mm.

Tak 2 består av profilerad plåt, isolering och papp.
Egentyngden är cirka 0,50 kN/m2. Balkarnas centrumavstånd är 72001) mm.

 

 

Snözon Spännvidd (m)
Tak 1 Tak 2 20 30 40 50
1   115x540 165x720 190x945 2x115x1080
1.5   115x630 165x765 190x990 2x140x1080
2   115x675 165x855 215x990 2x140x1170
2.5   140x675 190x855 215x1035 2x140x1215
3   140x720 190x900 215x1125 2x140x1305
3.5   140x765 190x945 215x1215 2x140x1350
4   140x810 190x1035 215x1260 2x165x1305
4.5   140x855 190x1080 2x140x1170 2x165x1350
5   165x810 190x1125 2x140x1215 2x165x1395
5.5   165x855 190x1170 2x140x1260 2x165x1440
  1 140x765 190x990 2x115x1215 2x165x1260
  1.5 165x855 190x1170 2x140x1260 2x165x1440
  2 190x855 215x1215 2x140x1395 2x165x1620
  2.5 190x945 2x115x1295 2x140x1530 2x165x1755
  3 215x990 2x140x1260 2x165x1530 2x190x1755
  3.5 215x1035 2x140x1350 2x165x1620 2x190x1890
  4 2x115x1080 2x165x1305 2x190x1620 2x190x2025
  4.5 2x140x1035 2x165x1395 2x190x1710 2x215x1980
  5 2x140x1080 2x165x1485 2x190x1800 2x215x2115
  5.5 2x140x1125 2x165x1530 2x190x1890 2x215x2205

Tabell 1.Erforderliga dimensioner för treledstakstolar av limträ.

1) vid bärplåt kontinuerlig över tre stöd får man 10 % ökning av belastningen på mittstödet, varför man bör räkna med ett maximalt centrumavstånd av 7200/1,1 = 6545 mm.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok