Svenskt Trä Logo

Bjälklag – generellt

Upplag för icke bärande innervägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

Alternativ 1

 1. Bärande golvbeläggning/undergolv.
 2. Golvbjälke.
 3. Icke bärande innervägg.
 4. Upplagsregel mellan golvbjälkar.
 5. Stödregel.

Alternativ 2

 1. Bärande golvbeläggning/undergolv.
 2. Golvbjälke.
 3. Icke bärande innervägg.
 4. Upplagsregel längsgående.
 5. Stödregel.
 6. Kortling centrumavstånd ≤ 600.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Alternativ 1: Kortlingar: konstruktionsvirke 45x145–170, längd 555 mm. Stödreglar: konstruktionsvirke 45x70 hållfasthetsklass C14 (VB1801), längd cirka 400.
Alternativ 2: Upplagsregel: konstruktionsvirke 45x145–170 hållfasthetsklass C14.
Kortlingar: konstruktionsvirke 45x70 hållfasthetsklass C14 (VB1801), längd 555 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Stödreglar: konstruktionsvirke 45x70 hållfasthtsklass C14 (VB1801).
Fästdon: trådspik 3,4x100.

Utförande

Alternativ 1: Stödreglar sick-sackspikas på varje sida om golvbjälkarna. Spikavstånd ≤ 100 mm. De liggande kortlingarna spikas genom förborrade hål mot stödreglarna.
Alternativ 2: Stödreglar sick-sackspikas i nederkant utmed varje bjälke med cirka 500 mm mellanrum. Spikavstånd ≤ 100 mm. Kortlingar ställs på högkant och skråspikas. Upplagsregel för innervägg monteras.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok