Svenskt Trä Logo

Bjälklag – generellt

Upplag för icke bärande innervägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

Alternativ 1

 1. Bärande golvbeläggning/undergolv.
 2. Golvbjälke.
 3. Icke bärande innervägg.
 4. Upplagsregel mellan golvbjälkar.
 5. Stödregel.

Alternativ 2

 1. Bärande golvbeläggning/undergolv.
 2. Golvbjälke.
 3. Icke bärande innervägg.
 4. Upplagsregel längsgående.
 5. Stödregel.
 6. Kortling centrumavstånd ≤ 600.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Alternativ 1: Kortlingar: konstruktionsvirke 45x145–170, längd 555 mm. Stödreglar: konstruktionsvirke 45x70 hållfasthetsklass C14 (VB1801), längd cirka 400.
Alternativ 2: Upplagsregel: konstruktionsvirke 45x145–170 hållfasthetsklass C14.
Kortlingar: konstruktionsvirke 45x70 hållfasthetsklass C14 (VB1801), längd 555 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Stödreglar: konstruktionsvirke 45x70 hållfasthtsklass C14 (VB1801).
Fästdon: trådspik 3,4x100.

Utförande

Alternativ 1: Stödreglar sick-sackspikas på varje sida om golvbjälkarna. Spikavstånd ≤ 100 mm. De liggande kortlingarna spikas genom förborrade hål mot stödreglarna.
Alternativ 2: Stödreglar sick-sackspikas i nederkant utmed varje bjälke med cirka 500 mm mellanrum. Spikavstånd ≤ 100 mm. Kortlingar ställs på högkant och skråspikas. Upplagsregel för innervägg monteras.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan