Bottenbjälklag över uteluftsventilerad krypgrund – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Principlösning

Principlösning golvbjälkar. Bottenbjälklag över uteluftsventilerad krypgrund.
2D-ritning
3D-ritning

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,5 kN/m2.
Brandmotstånd: bottenbjälklag med massiva träbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ, minst 45x170 mm, centrumavstånd 600 mm, isolerat med minst 95 mm stenull, fasthållen så att den inte faller ned vid brand, på ovansidan försett med minst 22 mm spontade golvskivor eller golvbräder, på undersidan försett med minst 13 mm beklädnadsskivor (densitet ≥ 450 kg/m3), uppfyller brandteknisk klass REI 30.

Värmeisoleringsförmåga:

 • 170 mm mineralull (λkl = 0,033) ger Up = 0,241 W/m2K
 • 195 mm mineralull (λkl = 0,033) ger Up = 0,212 W/m2K
 • 220 mm mineralull (λkl = 0,033) ger Up = 0,189 W/m2K
 • 245 mm mineralull (λkl = 0,033) ger Up = 0,170 W/m2K
 • 270 mm mineralull (λkl = 0,033) ger Up = 0,155 W/m2K
 • 295 mm mineralull (λkl = 0,033) ger Up = 0,143 W/m2K

Råd och anvisningar

Golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ. Syll ska avskiljas från grundkonstruktionen med en fuktspärr. Trävirke ska vid inbyggnad ha en fuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha motsvarande korrosionsskydd.

Styvheten tvärs spännviddsriktningen kan förbättras med kortlingar eller limmad tvärbalk. Urtag eller hål för installationer kan göras inom vissa gränser.

Vid lösvirkesbyggande måste reglerna för skydd mot genomtrampning under arbete beaktas. Tillfälligt skydd mot genomtrampning kan åstadkommas med luckor som läggs ut på bottenbjälklagets översida.

Undergolvet kan utföras av minst 22 mm spontade golvspånskivor eller golvbräder. Viss samverkan mellan limmade golvspånskivor och bjälkar får tillgodoräknas vid en dimensionering av bjälkarna.

Obehandlade träytor mot mark i en krypgrund ska i möjligaste mån undvikas med tanke på risken för mögel- och blånadsangrepp. Som blindbotten kan man använda ett skivmaterial, till exempel 6 mm K-board, som på undersidan isoleras med skivor av till exempel mineralull eller extruderad cellplast.
Blindbotten kan monteras på stödläkt, till exempel 45x45 mm eller på stödbräder 25x100 mm, impregnerade i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för bottenbjälklag över uteluftsventilerad krypgrund när golvbjälkarna utförs av konstruktionsvirke eller limträ.

För information om övriga material i ett bottenbjälklag med golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ hänvisas till respektive materialtillverkare.

Ingående material

 1. Ytterväggsreglar.
 2. Övre syll.
 3. Kantbjälke av konstruktionsvirke eller limträ, samma dimension som golvbjälkarna.
 4. Syll av konstruktionsvirke, tjocklek 45 mm, impregnerat träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB. Förankring enligt konstruktörens anvisningar, till exempel med expanderande fästdon.
 5. Fuktspärr, till exempel grundpapp YEP 2500 eller EPDM-list.
 6. Förankring.
 7. Grundmur/Grundbalk.
 8. Golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ. Centrumavstånd ≤600 mm.
 9. Eventuellt urtag för installationer.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan