Svenskt Trä Logo

Lägenhetsskiljande bjälklag med fackverksbalkar eller lättbalkar alternativt balkar av limträ eller LVL.

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-02-17

2D-ritning

Förklaring

  1. Golvbalkar, höjd ≥ 300 (fackverksbalk, lättbalk, fanerträbalk (LVL) eller limträbalk). För att kunna uppnå ljudklass B krävs höjd ≥ 400.
    Centrumavstånd ≤ 600. Utrymmet mellan bjälkarna fullisoleras med stenull.
  2. Undergolv av 22 golvspånskiva, 21 OSB-skiva alternativt 23x95 underlagsspont eller slätspont.
  3. 2x13 golvgips alternativt ≥ 20 pågjutning/avjämning av anhydrit eller liknande ovanpå stegljudsdämpande matta.
  4. Akustikprofil för fjädrande infästning av undertak. Centrumavstånd 400.
  5. 13 gipsskiva.
  6. 15 brandhärdig gipsskiva, typ GF.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,80 kN/m2.
Brandmotstånd: EI 60.
Stegljudsnivå: L'n,w = 58 dB. Med balkar med höjd ≥ 400 mm uppnås oftast L´n,w+CI,50-2500 ≤ 54 dB (ljudklass B) i fältprovningar. Variationer kan förekomma beroende på rummens storlek och skydd mot flanktransmission samt val av golvyta. Bättre värden nås i rum där flanktransmissionen är mindre (= större rum).
Luftljudsisolering: R'w = 56 dB.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan