Lägenhetsskiljande bjälklag

Principlösning

Principlösning. Lägenhetsskiljande bjälklag.
2D-ritning

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,80 kN/m2.
Brandmotstånd: EI 60.
Stegljudsnivå: L'n,w = 58 dB. Med bjälkar med höjd ≥ 400 mm uppnås oftast
n,w+CI,50-2500 ≤ 54 dB (ljudklass B) i fältprovningar. Variationer kan förekomma beroende på rummens storlek och skydd mot flanktransmission samt val av golvyta. Bättre värden nås i rum där flanktransmissionen är mindre (= större rum).
Luftljudsisolering: R'w = 56 dB.

Ingående material

  1. Golvbjälkar, höjd ≥ 300 mm (fackverksbalk, I-balk, fanerträbalk (LVL) eller limträbalk). För att kunna uppnå ljudklass B krävs höjd ≥ 400 mm. Centrumavstånd 600 mm. Utrymmet mellan bjälkarna fullisoleras med stenull.
  2. Undergolv av 22 mm golvspånskiva, 21 mm OSB eller liknande.
  3. 2x13 mm golvgips alternativt ≥ 20 mm pågjutning/avjämning av anhydrit eller liknande ovanpå stegljudsdämpande matta.
  4. Akustikprofil för fjädrande infästning av undertak. Centrumavstånd 400 mm.
  5. 13 mm gipsskiva.
  6. 15 mm brandhärdig gipsskiva, typ GF.

Publicerad 2003-09-01

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan