Svenskt Trä Logo

Bullerskärmar

Skärm av typen palissad med stort avstånd mellan grundläggningspunkter

Publicerad 2005-11-04

Uppdaterad 2019-10-16

Bullerskärm
2D-ritning

Förklaring

  1. Betongplint.
  2. Betongbalk med ingjuten ankarskena.
  3. Skärmvägg av spontad plank.
  4. Hakbult.
  5. Toppbräda.
  6. Stödplanka.

Förutsättningar

Modern variant av palissad utformad med plank monterade på fribärande betongbalk. Bullerskärmen har stort avstånd mellan grundläggningspunkter.

Sockelbalk är dimensionerad för att ta upp och överföra vindlaster på skärmen till betongplintar. Övre del på balk har ankarskena för montering av skärmpanel, här utförd av spontad plank. Plankor är utbytbara och anordnade på ett betryggande avstånd till mark. Höjd till överkant kan varieras godtyckligt med de begränsningar som sätts av hållfasthet och tillåten utböjning

Material

Panel: konstruktionsvirke.
Toppbräda och stödplanka: gran, sort G4–2 eller bättre.
Fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering,  framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Panel Yta på betong ska räfflas för att anliggningsarea mellan trä och begränsas. Ändträ mot mark förseglas med aktuell ytbehandling. Markfrigång minst 100 mm, helst 200 mm.
Avtäckning Täckbräda ska luta, vilket underlättar avrinning av regnvatten. På undersida har täckbräda ett längsgående droppspår som förhindrar att vatten rinner på brädans undersida till ändträ på panel.

Tabell 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok