Bullerskärmar

Traditionell enkel skärm

2D-ritning

Förutsättningar

Traditionell skärm längs motorvägen mellan Stockholm och Arlanda, med stolpar av betong, monterade i förtillverkade betongfundament, så kallade betongholkar. Skärmen har en enkel, vertikal panel av falsade granplankor.

Enkel skärm
Bild 1. Foto: Martin Gustafsson.

Material

Horisontella reglar: Konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A, i erforderlig hållfasthetsklass.
Panel: Gran, kvalitetsklass lägst G4-2.
Träplanka mot mark: Furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A, kvalitetsklass lägst G4–2.
Ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat stål.

Enkel skärm
Bild 2. 
Foto: Martin Gustafsson.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning och ytbehandling. Åtgärderna beskrivs nedan.

Reglar Snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att regnvattnet ska rinna av. Kanter avrundas, radie minst 3 mm, för att ge ytbehandlingen bra fäste.
Panel Undersida snedkapas (droppnäsa), lutning minst 1:3 (18°), för att förhindra stående vatten. Markfrigång minst 100 mm, helst 300 mm.
Avtäckning Täckbräda har lutande översida, vilket gör att regnvatten snabbt rinner av. På undersidan har den ett längsgående droppspår som förhindrar att vatten rinner på undersidan till panelens ändträ.

Tabell 1.

Ingående material

  1. Betongplint.
  2. Makadam som monteringsstöd.
  3. Igjutning.
  4. Betongstolpe.
  5. Vinkelstål.
  6. Horisontell regel av tryckimpregnerad furu.
  7. Skärmvägg av falsade granplankor.
  8. Täckbräda.

Publicerad 2005-11-04

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan