Svenskt Trä Logo

Bullerskärmar

Traditionell enkel skärm

Publicerad 2005-11-04

Uppdaterad 2019-12-02

Bullerskärm
2D-ritning

Förklaring

  1. Betongplint.
  2. Makadam som monteringsstöd.
  3. Igjutning.
  4. Betongstolpe.
  5. Vinkelstål.
  6. Horisontell regel av impregnerad furu.
  7. Skärmvägg av falsade granplankor.
  8. Täckbräda.

Förutsättningar

Traditionell skärm längs motorvägen mellan Stockholm och Arlanda, med stolpar av betong, monterade i förtillverkade betongfundament, betongholkar. Skärmen har en enkel, vertikal panel av falsade granplankor.

Traditionell enkel bullerskärm.
Bild 1. Foto: Martin Gustafsson.

Material

Horisontella reglar: konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.
Panel: granplankor, sort G4–2 eller bättre.
Träplanka mot mark: furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A, sort G4–2 eller bättre.
Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Enkel skärm
Bild 2. Foto: Martin Gustafsson.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering, framförallt av ändträ. Följ leverantörens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla träet torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning med ytbehandling. Åtgärder beskrivs nedan.

Reglar Snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta avrinning. Kanter avrundas, radie minst 3 mm, för att ge ytbehandlingen bra fäste.
Panel Ändträ mot mark förseglas med aktuell ytbehandling. Markfrigång minst 100 mm, helst 200 mm.
Avtäckning Täckbräda ska ha lutande översida, vilket underlättar avrinning. På undersida har den ett längsgående droppspår som förhindrar att vatten rinner på brädans undersida till ändträ på panel.

Tabell 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok