Svenskt Trä Logo

Loftgång och altan

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-01-27

Planlösning med loftgång som används i projekt Trähus i flera våningar.

Bärande konstruktion för loftgång bör vara fristående från byggnaden. Förankring kan ske mot knutpunkter där yttervägg möter innervägg. Dessa knutpunkter är böjstyva och förhindrar stegljud från att fortplanta sig till lägenheterna.

Bild 1 visar en principlösning med vibrationsisolerad upplagring.
Exempel på en lösning med altan för Solbakken visas i Bild 2.

Vibrationsisolerad upplagring av loftgång.

Bild 1. Vibrationsisolerad upplagring av loftgång.

Exempel på altanlösning (för Solbakken).

 1. 14 parkett.
 2. Mellanlägg av expanderad polyetylen.
 3. 22 spånskiva.
 4. 13 gipsskiva.
 5. 25 styv mineralull.
 6. Kantlist.
 7. Trall.
 8. Asfaltbeläggning.
 9. 25 styv mineralull.
 10. Expanderad polystyren.
 11. 50 mineralull understödd av förzinkad ståltråd.
 12. Två lag 15 brandgipsskiva.

Bild 2. Exempel på altanlösning (för Solbakken).

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok