Svenskt Trä Logo

Wälludden och Vadstena

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-01-23

Wälludden och Vadstena är två pilotprojket med inriktning på projektering för god ljudmiljö.

Wälludden

Pilotprojekt Wälludden i Växjö består av bostadshus med fyra respektive fem våningsplan. I huset med fem våningar ökar brandkrav till R90, i motsats till huset med fyra våningar, där kravet är R60. Husen byggdes med stora ytelement i en provisorisk fabrik på byggarbetsplatsen. De största bjälklagselementen täckte två rum, och takelementen täckte 7 m längd.

Takkonstruktionen användes som övertäckning över de enskilda våningsplanen under byggtiden och lyftes på och av vid helger och vid dåligt väder.

Bjälklag är av fanerträ med två lager gipsskiva på över- och undersida.

Lägenhetsskiljande väggar består av dubbla regelverk med lager av 13 mm och 15 mm gipsskiva på varje sida (alternativt två lager av 15 mm gipsskiva).

Yttervägghar putsad fasad med cirka 20 procent träbeklädnad (fönsterbågar, balkonger och trapphus). Trapphus och hisschakt har stomme av limträ.

Vadstena

Bjälklag i projekt i Vadstena bygger på samma princip som pilotprojekt Wälludden. Den enda skillnaden är att densitet och tryckstyvhet på isolering har ökats en del. Resultat för stegljudsisolering blev
L´n,w ≤ 44 dB och Ls ≤ 55 dB.

Våningsskiljande konstruktion.

 1. 14 parkett.
 2. Två lag 13 golvgipsskiva.
 3. 45 trapetsprofilerad stålplåt.
 4. 45x300 fanerträbalk.
 5. 25 akustikprofil av stål, c 400.
 6. 13 gipsskiva + 15 brandgipsskiva.

Bild 1. Lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktion.Vertikalsnitt.

Anslutning mellan våningsskiljande konstruktion och ljudskiljande vägg.

 1. 15 brandgipsskiva.
 2. 8 plywood.
 3. Två lag 22 spånskiva.

Bild 2. Anslutning mellan lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktion och lägenhetsskiljande väggkonstruktion.Vertikalsnitt.

Anslutning mellan våningsskiljande konstruktion och yttervägg.

 1. Alternativ utvändig beklädnad.
 2. Utvändig puts.
 3. 120 mineralull.
 4. Två lag 22 spånskiva.
 5. 8 plywood.
 6. Regel 45x120.
 7. 50 mineralull.
 8. 55x195 avväxlingsbjälke.
 9. 15 brandgipsskiva.
 10. 13 gipsskiva.

Bild 3. Anslutning mellan lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktion och ytterväggskonstruktion.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan