Wälludden och Vadstena

Publicerad 2003-09-01

Wälludden och Vadstena är byggnader där man bland annat inriktat sig på projektering för en god ljudmiljö.

Wälludden

Pilotprojektet Wälludden i Växjö består av bostadshus med fyra–fem våningar. I huset med fem våningar ökar brandkravet till R90, i motsats till huset med fyra våningar, där kravet är R60. Husen byggdes med stora ytelement i en provisorisk fabrik på byggplatsen. De största bjälklagselementen täckte två rum, och takelementen täckte 7 m längd.

Takkonstruktionen användes som övertäckning över de enskilda våningsplanen under byggtiden och lyftes på och av vid helger och vid dåligt väder.

Bjälklaget är av kryssfaner med två lager gipsplattor på över– och undersidan.

De lägenhetsskiljande väggarna består av dubbla ramverk med lager av 13 mm och 15 mm gipsplattor på varje sida (alternativt två lager av 15 mm gipsplattor).

Ytterväggen har putsad fasad med cirka 20 procent träbeklädnad (fönsterbågar, balkonger och trapphus). Trapphusen och hisschakten har limträstommar.

Vadstena

Bjälklagen i projektet i Vadstena bygger på samma princip som pilotprojektet i Wälludden. Den enda skillnaden är att densiteten och tryckstyvheten på isoleringen har ökats en del. Resultatet för stegljudsisoleringen blev
L´n,w ≤ 44 dB och Ls ≤ 55 dB.

 1. 14 mm parkett.
 2. Två lager av 13 mm golvgipsskivor.
 3. 45 mm trapetskorrugerad stålplåt.
 4. 45 x 300 mm LVL-balk.
 5. 25 mm akustikprofil av stål, c 400 mm.
 6. Två lager av 13 mm gipsskivor.

Bild 1. Våningsskiljande konstruktion.

 1. 15 mm brandgipsskiva.
 2. 8 mm kryssfaner.
 3. Två lager av 22 mm spånskivor.

Bild 2. Anslutning mellan våningsskiljande konstruktion och ljudskiljande vägg.

 1. Alternativ utvändig beklädnad.
 2. Utvändig puts.
 3. 120 mm mineralull.
 4. Två lager av 22 mm spånskivor.
 5. 8 mm kryssfaner.
 6. Regel 45 x 120 mm.
 7. 50 mm mineralull.
 8. 55 x 195 mm avväxlingsbjälke.
 9. 15 mm brandgipsskiva.
 10. 13 mm gipsskiva.

Bild 3. Anslutning mellan våningsskiljande konstruktion och yttervägg.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan