Svenskt Trä Logo

Stolpar och reglar

Quatrolitstolpe

Publicerad 2003-09-01

Quatrolitstolpe.
2D-ritning

Ingående material

  1. Quatrolitstolpe.
  2. För väderexponerade tillämpningar snedkapas stolpens nedre ände för att undvika hängande vatten.
  3. Tvärsnittet består av fyra limmade stycken, var och en med stående årsringar och kärnvedsidan utåt.
  4. Skruvhål för stolpfäste, skruvdiameter och hålavstånd beror av lastförutsättningarna.
  5. Fasad över-/underyta, lutning minst 1:3 (18°).
  6. Kanter avrundas med radie minst 3 mm.
  7. Droppspår, minst 8x5 mm (bredd x djup).
Interaktiv 3D-modell

Quatrolitstolpe
Bild 1. Quatrolitstolpe.

Quatrolitstolpe
Bild 2. Tvärsnitt. De fyra kvartssågade stolpelementen har stående årsringar och orienteras med kärnvedsidan utåt.

Quatrolitstolpe
Bild 3. Skruvat stolpfäste av stålrör. Diameter beror av lastförutsättningarna.

Quatrolitstolpe
Bilderna 4-7 visar lämpliga reglar för staket. Dimension: 33x70-95, 45x70-95 mm. Lutning fasade ytor minst 1:3 (18°). Kanter avrundas med radie minst 3 mm.

Förutsättningar

Quatrolit® är en stolpe utvecklad av Iggesund Timber AB. Quatrolitstolpen kan användas till staket, plank, uterum räcken, grindar, lyktstolpar etcetera.

Material

Quatrolitstolpen tillverkas av furu eller gran. Tvärsnittet är kvadratiskt och ihåligt. Stolpen består av fyra limmade stolpelement, var och en med stående årsringar och kärnvedsidan vänd utåt, se figur. Det ger bra beständighet och formstabilitet.

Träslag: Furu eller gran.
Dimensioner: 100x100 till 180x180 mm med steg om 20 mm.
Längd: Upp till 5500 mm.
Limklass: D4.

För staket, plank och uterum kan reglar av standarddimension användas, till exempel 33x70–95, 45x70–95. Sortering i kvalitetsklass lägst G4–2.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Stolpens krön skyddas mot nederbörd genom separat topp, eller om stolpens används i staket, räcken, plank genom en överliggare.

Reglar som väderexponeras utformas med lutande över– och undersidor, lutning minst 1:3 (18°), för att ge bra vattenavrinning och minska våttiden. Kanter avrundas med radie minst 3 mm för att ge bra fäste för ytbehandlingen och minska fuktkvotsgradienter. Ändträet ytbehandlas noggrant. Reglar med horisontella ytor kan användas i plank eller andra inklädda tillämpningar.

Utförande

Stolpen monteras till stolpfundamentet och riktas in i lod och i linje med staketlinjen. Om tillämpningen är staket eller plank, skruvas därefter reglarna på plats. Sist monteras spjälorna (eller plankfyllningen).

Val av beslag, antal fästdon och deras placering bestäms vid dimensioneringen eller i enklare fall genom tillverkarens information.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan