Svenskt Trä Logo

Stolpar och reglar

Quatrolitstolpe

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-07

2D-ritning

Förklaring

  1. Quatrolitstolpe.
  2. För väderexponerad tillämpning ska nedre ände på stolpe snedkapas för att skydda ändträ mot fuktupptagning.
  3. Stolptvärsnittet består av fyra limmade "kvartersågade" trästycken, var och en med stående årsringar och kärnvedsidan vänd utåt.
  4. Skruvhål för stolpfäste, skruvdiameter och hålavstånd beror av lastförutsättningar.
  5. Stolpfäste av stålrör.
Interaktiv 3D-modell

Förutsättningar

Quatrolit® är en industriellt tillverkad stolpe, utvecklad av Iggesund Timber AB. Quatrolitstolpe kan användas till staket, plank, uterum, räcke, grind, lyktstolpar med mera.

Material

Quatrolitstolpe tillverkas av furu eller gran. Tvärsnittet är kvadratiskt och ihåligt. En stolpe består av fyra limmade stolpelement, var och en med stående årsringar och kärnvedsida vänd utåt, se figur ovan. Det ger god hållbarhet och formstabilitet.

Träslag: Furu eller gran.
Dimensioner: 95x95 till 170x170.
Längd: Upp till 5500 mm.
Limningsklass: II eller D4 (för användning utomhus).

För staket, plank och uterum kan reglar av standarddimension användas, till exempel 34x70–95, 45x70–95, sort G4–2 eller bättre.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering, framförallt av ändträ. Följ leverantörens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Krön på stolpe bör skyddas mot nederbörd genom separat topp, eller, om stolpe används i staket, räcke eller plank, med en överliggare.

Reglar som väderexponeras bör utformas med lutande över- och undersida, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning och uttorkning. Kanter bör avrundas med en radie minst 3 mm, för att ge bra fäste och hållbarhet för ytbehandling samt för att minska fuktkvotsgradienten i virket. Ändträytor bör ytbehandlas extra noga. Reglar med horisontell översida kan användas i plank eller andra inklädda tillämpningar där man inte har krav på snabb avrinning.

Utförande

Stolpe monteras till stolpfundament och riktas in i lod och med staketlinjen. Om tillämpningen är staket eller plank, skruvas därefter horisontella reglar på plats. Sist kan spjälor eller plankfyllning monteras.

Horisontella reglar bör ha fasad över-/undersida, lutning minst 1:3 (18°).

Kanter bör avrundas med radie minst 3 mm.

Droppspår, minst 8x5 (bredd x djup) på reglars undersida kan ibland vara befogat.

Val av beslag, antal fästdon, dimensioner samtderas placering bestäms vid dimensionering eller i enklare fall enligt tillverkarens dokumenterade information.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok