Svenskt Trä Logo

Stolpfundament i betongplint eller med bergförankring

Stolpfot med två plattstål

Publicerad 2003-09-01

Stolpfot med två plattstål.
3D-ritning

Ingående material

 1. Stolpfot av utanpåliggande plattstål skruvade i stolpen. Plattstålen kan vara helt utanpåliggande eller infällda som i figuren, det senare ger ett bättre konstruktivt utförande. Stolpfoten orienteras med plattstålen parallellt staketlinjen.
 2. Fabrikstillverkad eller platsgjuten betongplint med ingjutna plattstål. Ungefärliga dimensioner (höjd/kantlängd topp/kantlängd botten), 
  staket: 500/130/200 mm. 
  plank: 900/130/240 mm. 
  uterum: 900/130/240 mm.
 3. Stolpfot av inslitsade plattstål, ett utförande för bredare stolpar, till exempel för plank och uterum. Stolpfoten orienteras med plattstålen parallellt staketlinjen.
 4. Plattstål med hål för skruv, ungefärlig plattjocklek: 
  staket: 6 mm. 
  plank: 8 mm. 
  uterum: 10 mm.
 5. Skruv med bricka, ungefärlig, dimension:
  skruvdiameter/ bricktjocklek/ brickdiameter:
  staket: 8/4/≥30 mm. 
  plank: 12/5/≥40 mm. 
  uterum: 12/5 /≥40 mm.
 6. Slits i stolpe, bredd lika med plattstål, avstånd till fri kant minst 25 mm.  
 7. Stolpens botten snedkapas för att undvika hängande vatten.
 8. Skruvavstånd, beror på stolptyp, ungefär: 
  staket: 150 mm. 
  plank: 200 mm. 
  uterum: 250 mm.
 9. Kantavstånd, 7 gånger skruvdiameter, ungefär: 
  staket: 80 mm (Φ 12 mm) 
  plank, uterum:110 mm (Φ 16 mm).
 10. Bergförankring för staket med rundstång eller armeringsjärn; förankringsstången svetsas till plattstålet med kälsvets enligt figur. Förankringsstångens diameter minst 16 mm, längd minst 200 mm.
 11. Förankringsstången gjuts fast i borrhålet med injekteringsbruk.
 12. Bergförankring för plank och uterum med rundstång eller armeringsjärn; plattstålet slitsas och svetsas till förankringsstången med runtomgående kälsvets enligt figur. Förankringsstångens diameter minst 24 mm, längd minst 300 mm.
Interaktiv 3D-modell

Stolpfot med två plattstål
Bild 1. Betongplint med stolpfot av utanpåliggande plattstål. Utförande för smala stolpar, till exempel staket. Plattstål orienteras parallellt staketlinjen.

Stolpfot med två plattstål
Bild 2. Betongplint med stolpfot av inslitsade plattstål. Utförande för breda stolpar (minst 120 mm), till exempel plank och uterum. Plattstålen orienteras parallellt staketlinjen.

Stolpfot med två plattstål

Bild 3. Skruvar och brickor.

Stolpfot med två plattstål

Bild 4. Skruvförband och mått.

Stolpfot med två plattstål

Bild 5. Förankring i berg, utförande för staket.

Stolpfot med två plattstål

Bild 6. Förankring i berg, utförande för plank och uterum. Avstånd mellan borrhål minst 60 mm.

Förutsättningar

Stolpfundamentets uppgift är att förankra stolpen stadigt i marken, och på ett sådant sätt att stolpen får goda förutsättningar för bra långtidsfunktion.

Material

Stolpfot av plattstål för betongplint eller bergförankring. Betongplinten kan vara fabrikstillverkad eller platsgjuten. Plintens storlek anpassas efter markförhållanden och vertikala och horisontella laster. Plattstålets och förankringsstångens (vid bergförankring) dimensioner dimensioneras efter belastningen.

Beslag och fästdon av varmförzinkat eller rostfritt stål.

Ytbehandling

Stolpe av trä behandlas enligt beskrivningen för stolpar.

Konstruktivt träskydd

Stolpens nedre ände snedkapas något för att undvika kvarstående (hängande) vatten, se figur. Alla kanter avrundas, radie minst 3 mm, för att minska fuktgradienten vid kanterna och ge ytbehandlingen bättre fäste.

Dimensionering

Staket dimensioneras lämpligen för en horisontell linjelast mot räcke enligt eurokoder. Lasten är 0.40 kN/m placerad vid räckets ovankant eller maximalt 1.0 m från marken. Plank dimensioneras för vindlast mot skärm enligt eurokoder. För till exempel ett långt plank beläget i Stockholmsområdet med höjden 1.8 m och centrumavstånd stolpar 2.0 m blir dimensionerande vindlast cirka 3 kN per stolpe.

Val av beslag, antal fästdon, dimension och placering bestäms vid dimensioneringen eller i enklare fall genom tillverkarens anvisningar.

Montage av stolpe på betongplint: Borra med jordborr eller gräv en grop till frostfritt djup, vanligtvis 700–1200 mm beroende på mark– och klimatförhållanden, och lägg lite grus i botten. Ställ plinten på plats, rikta in den med vattenpass eller lod. Fyll igen med jord och packa ordentligt. Stolpen sänks ner över plattstålet, riktas in med vattenpass, och skruvas till stolpfoten. Dra åt skruvarna ordentligt men inte så mycket att träet krossas (åtdragningsmomentet bör motsvara ett kontakttryck mellan bricka och stolpe på cirka 3 MPa).

Montage av stolpe på berg: Borra hål i berggrunden ned till cirka 300 mm. Svetsa fast en rundstång eller armeringsjärn på stolpfoten, montera sedan stolpen på stolpfoten, dra åt skruvarna ordentligt men inte så mycket att träet krossas. Placera hela paketet i borrhålet, rikta in stolpen, fixera och gjut fast med injekteringsbruk.

Montage av stolpe på jordtäckt bergrund: Om jordtäcket inte är tillräckligt för att grundlägga stolpen med en betongplint, måste stolpen förankras i berget. Förankringen kan i princip göras på samma sätt som för berg enligt följande. Berget friläggs och överytan rensas på en yta cirka 300 x 300 mm. Ett eller två hål borras och rengörs från vatten, borrkax och föroreningar. Förankringstången/–stängerna gjuts fast med injekteringsbruk. Sedan bruket hårdnat kan stången/stängerna riktas och monteras till stolpfoten. Därefter görs en kringgjutning på cirka 200 x 200 mm upp till markytan. Sist skruvas stolpen till stolpfoten.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan