Svenskt Trä Logo

Toppar och överliggare

Snedkapat stolpkrön

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-07

2D-ritning

Förklaring

  1. Snedkapat stolpkrön, lutning minst 1:3 (18°).
  2. Avrundade kanter, radie minst 3.
  3. Pyramidformat stolpkrön, lutning minst 1:3 (18°).
Interaktiv 3D-modell

Förutsättningar

Stolpkrön för stolpar till bland annat staket, plank eller pergola. Krönets uppgift är att dekorera men också att skydda ändträytor på stolpar mot vattenupptagning.

Material

Det finns olika strategier för val av material: eftersträvas bra långtidsfunktion och miljö rekommenderas naturligt beständiga träslag med lämplig ytbehandling, till exempel kärnved av furu, ek eller motsvarande. Virke bör vara av sort G4–2 eller bättre. För extra lång livslängd, minst 20 år, rekommenderas impregnerat virke i träskyddsklass NTR A eller NTR AB.

Stolpe kan utföras med standarddimension, till exempel 70x70 (VB0825), 70x95, 95x95, sort G4–2 eller bättre. För bra formbeständighet och liten sprickbildning rekommenderas rakvuxet virke med årsringsbredd mindre än 2 mm.

Utförande

Stolpkrön snedkapas och kanter avrundas vid tillverkning och före ytbehandling. Horisontella ändträytor på stolpkrön ska inte lämnas oskyddade mot väderexponering utan ska beklädas med separat topp av trä eller plåt.

Skarpa kanter ger stor fuktgradient och bättre fäste och hållbarhet för ytbehandling.  Kanter bör därför avrundas med radie minst 3 mm.

Horisontellt stolpkrön försvårar avrinning och ger lång våttid (fuktupptagning). Någon typ av skydd mot nederbörd rekommenderas, till exempel lutande brädtopp eller täckplåt.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Krön på stolpe bör snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta avrinning och ge minimal våttid. Alla kanter bör vara avrundade med radie minst 3 mm, för att minska fuktgradient i virke och för att ge en ytbehandling bättre fäste och hållbarhet.

 

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok