Svenskt Trä Logo

Toppar och överliggare

Snedkapat stolpkrön

Publicerad 2003-09-01

Snedkapat stolpkrön.
2D-ritning

Ingående material

  1. Snedkapat stolpkrön, lutning minst 1:3 (18°).
  2. Avrundade kanter, radie minst 3 mm.
  3. Pyramidformat stolpkrön, lutning minst 1:3 (18°).
  4. Avrundade kanter, radie minst 3 mm.
  5. Plant stolpkrön ger ingen avrinning och långa våttider.
  6. Skarpa kanter ger stor fuktgradient och dåligt fäste för ytbehandlingen.
Interaktiv 3D-modell

Snedkapat stolpkrön
Bild 1. Lutande stolpkrön.

Snedkapat stolpkrön
Bild 2. Pyramidformat stolpkrön.

Snedkapat stolpkrön
Bild 3. Plant stolpkrön, horisontella ändträ ska inte väderexponeras!

Förutsättningar

Stolpkrön för stolpar till bland annat staket, plank och pergola. Krönets uppgift är att dekorera och att skydda stolpens ändträ mot vattenupptagning.

Material

Det finns olika strategier för val av material: Om man prioriterar bra långtidsfunktion och miljö rekommenderas naturligt beständiga träslag med passande ytbehandling, till exempel kärnved av nordiskt barrträ, ek eller likvärdigt. Virket bör vara sorterat i kvalitetsklass lägst G4–2. Övervägs impregnerat virke rekommenderas träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB.

Stolpe av standarddimension, till exempel 70x70, 70x95, 95x95 mm. Sortering lägst G4–2. För bra formbeständighet och liten sprickbildning rekommenderas rakvuxet virke med årsringsbredd mindre än 2 mm, eller limmat virke i limklass D4.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Stolpens krön snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att ge snabb vattenavrinning och minimal våttid. Alla kanter avrundas med radie minst 3 mm, för att minska fuktgradienten vid kanterna och ge ytbehandlingen bättre fäste.

Utförande

Stolpkrönet snedkapas och kanterna avrundas vid tillverkning och före ytbehandlingen. Horisontella stolpkrön kan beklädas med separat topp, men ska inte lämnas oskyddade mot väderexponering.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan