Svenskt Trä Logo

Stolpkrön med pyramidformad täckplatta

Publicerad 2003-09-01

Stolpkrön med pyramidformad täckplatta.
3D-ritning

Ingående material

  1. Pyramid, lutande ytor minst 1:3 (18°).
  2. Avrundade kanter, radie minst 3 mm.
  3. Skruv med dekorkula.
  4. Styrtapp för fixering, diameter minst 10 mm.
  5. Hål för tapp och skruv, diameter minst 6 mm.
  6. Droppspår runt om, minst 8x5 mm (bredd x djup), kantavstånd minst 8 mm.
Interaktiv 3D-modell
Toppar och överliggare.

Stolpkrön med pyramidformad täckplatta
Bild 1. Pyramidtopp.

Stolpkrön med pyramidformad täckplatta
Bild 2. Fastsättning med centrumskruv och trätapp för styrning.

Stolpkrön med pyramidformad täckplatta
Bild 3. Droppspår runtom förhindrar vätning av stolpens ändträ.

Förutsättningar

Topp med pyramidform för stolpar till bland annat staket, plank och pergola. Toppens uppgift är att dekorera och att skydda stolpens ändträ mot vattenupptagning.

Material

Det finns olika strategier för val av material: Om man prioriterar bra beständighet, långa underhållsintervall och miljö rekommenderas naturligt beständiga träslag med passande ytbehandling, till exempel kärnved av nordisk barrträ, ek eller likvärdigt. Accepterar man mer underhåll kan gran, sortering lägst G4–2, med lämplig ytbehandling användas.

Pyramiden fixeras med centrumskruv med dekorkula. Trätapp för styrning, diameter minst 10 mm. Beslag och skruvar ska vara varmförzinkade eller rostfria.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Pyramidens ovanytor ges en lutning av minst 1:3 (18°) för bra vattenavrinning. Väderexponerade kanter avrundas, radie minst 3 mm. Runtomgående droppspår på undersidan, minst 8x5 mm (bredd x djup), kantavstånd minst 8 mm.

Utförande

Pyramiden placeras på stolpens krön, positioneras med tapp i hål, och skruvas till stolpen med skruv.

Val av beslag, antal fästdon och deras placering bestäms vid dimensioneringen eller i enklare fall genom tillverkarens anvisningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan