Svenskt Trä Logo

Stolpkrön med pyramidformad täckplatta

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-07

3D-ritning

Förklaring

  1. Pyramid, lutande ytor minst 1:3 (18°).
  2. Avrundade kanter.
  3. Skruv med dekorkula.
  4. Styrtapp för fixering.
  5. Hål för tapp respektive skruv.
Interaktiv 3D-modell
Toppar och överliggare.

Förutsättningar

Topp av trä med pyramidform för stolpar till bland annat staket, plank och pergola. Toppens uppgift är att dekorera stolpar och att samtidigt skydda stolpars ändträytor mot fuktupptagning.

Material

Det finns olika strategier för val av material: eftersträvas god hållbarhet, långa underhållsintervaller och miljövänligt utförande, rekommenderas naturligt beständiga träslag med passande ytbehandling, till exempel kärnved av furu, ek eller likvärdigt. Även gran, sort G4–2 eller bättre, med lämplig ytbehandling, kan användas om man kan acceptera regelbundet underhåll. Pyramiden bör utföras så att den får tillräcklig utkragning.

Pyramiden fixeras med specialtillverkad centrumskruv med gängdiameter 8 mm. På gängstångens topp har en dekorkula monterats. Trätapp för styrning bör ha diameter minst 10 mm. Beslag och skruv bör vara av varmförzinkat stål eller av austenitiskt rostfritt stål kvalitet A2 eller A4.

Utförande

På pramidens undersida bör droppspår utföras för att underlätta avrinning. Hål för styrtapp och skruv borras, diameter 10 mm respektive 6 mm.

Skarpa kanter bör avrundas med en radie minst 3 mm, för att ge bättre fäste och hållbarhet för ytbehandling.

Pyramiden placeras på stolpkrön, positioneras och fixeras med styrtapp i hål samt skruvas till stolpe.

Val av beslag, antal fästdon, dimensioner samt placering bestäms vid dimensionering eller i enklare fall enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Pyramidens översidor ges en lutning av minst 1:3 (18°) för att underlätta avrinning. Väderexponerade kanter bör avrundas med en radie minst 3 mm. Runtomgående droppspår bör vara utförda på pyramidens undersida, minst 8x5 mm (bredd x djup), kantavstånd minst 8 mm.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok