Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – faltak

Taklucka

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Sarg för taklucka.
  2. Trekantlist.
  3. Kortlingar.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Sarg: konstruktionsvirke, ≥ 45x195 mm.
Kortlingar: konstruktionsvirke, tjocklek ≥ 45 mm, dimensionering enligt konstruktör.
Stomme till taklucka ≥ 18 mm konstruktionsplywood på ram av trä. Skivtjocklek är beroende på luckans area. Lucka utförs med 10 mm språng utanför sarg.
Trekantlist: 50x50 mm (VB1205).
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål.

Utförande

Sarg stöttas av kortlingar mellan takstolar. Panel och sarg stöttas av tvärkortlingar. Sarg ska ges en höjd ≥ 200 mm över underlagstäckning.
Kortlingar monteras före inbrädning. Hål sågas upp efter det att inbrädning är avslutad och säker vattenavledning kan ordnas. Över uppvärmda utrymmen bör luckstomme och sarg värmeisoleras och lufttätas för att förhindra kondens och rimfrost.

Brandklassificering

Faltak av barrträ med tjocklek ≥ 22 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Faltak kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under brädor (falor) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok