Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Håltagning – större hål

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2022-02-10

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Kortlingar.
Ladda ned CAD-ritning

 

Håltagning större hål

Taket sett underifrån.

Material

Kortlingar: konstruktionsvirke. Virkesdimension och infästning bestäms genom dimensionering. Stora hål för rök- eller ventilationskanal måste förstärkas. Detta gäller särskilt om hålets kanter belastas av tunga apparater, till exempel fläktar eller dylikt.

Utförande

Kortlingar monteras före inbrädning. Hål sågas upp efter att inbrädning är avslutad och säker vattenavledning kan ordnas. Underlagstäckning ansluts tätt kring hålet. Underbeslag och överbeslag av plåt ska monteras. Vid genomföringar genom tätskikt och taktäckning är det viktigt att det är tätt för att minska risk för skador av vattenläckage.

Brandklassificering

Takspån av furu eller gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Tjocklek på spån kan minska mot övre delen till cirka 5 mm. Spån kan vara doppade i trätjära. Takspån kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under spån förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok