Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Håltagning – större hål

Publicerad 2011-08-25

Håltagning – större hål. Underlag av träpanel – spåntak.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Kortlingar.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Håltagning större hål

Kortlingar: konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C14 eller bättre. Virkesdimension och infästning bestäms genom dimensionering. Stora hål för rök- eller ventilationskanal måste förstärkas. Detta gäller särskilt om hålets kanter belastas av tunga apparater, till exempel fläktar.

Utförande

Kortlingar monteras före inbrädningen. Hålet sågas upp efter att inbrädningen är avslutad och säker vattenavledning kan ordnas. Underlagstäckningen ansluts tätt kring hålet. Vid genomföringar av rör genom tätskikt och taktäckning är det viktigt att det ät helt tätt vid rörstosar för att minska risken för skador genom inläckande vatten.

Brandklassning

Spåntak av furu och gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller europeisk brandklass BROOF (t2) för yttertak enligt EN 13501-5:2009. Spånens tjocklek kan minska mot övre delen (som spikas) till ≥ 2 mm. Spånen kan vara doppade i tjära. Trätaken kan vara monterade på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalten under spånen förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av en perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan