Underlag av träpanel – spåntak

Inbrädning

Inbrädning. Underlag av träpanel – spåntak.
2D-ritning
3D-ritning

Material

Inbrädning: underlagsspont av sort G4-3 eller bättre, tjocklek ≥ 20 mm vid ≤ 1200 mm centrumavstånd mellan takstolar eller takreglar. Bredd 95-145 mm.
Fästdon: varmförzinkad trådspik 75-2,8.
Underlagstäckning: YAP 2500 eller likvärdigt.

Utförande

Undertaket ska vara tätt och hindra att fukt tränger in i byggnaden. Det utförs så att det kan fånga upp snö eller vatten som tränger in under takspånen. Vattnet ska kunna rinna fritt nedför taket och ut. Undertakets kvalitet är ofta avgörande för takkonstruktionens livslängd.

Inbrädningens virke vänds med den rillade sidan uppåt. Synligt virke till taksprång som ska målas vänds med den rillade sidan nedåt. Brädernas skarvar sprids ut över taket. Bräderna får skarvas högst två i bredd över samma stöd. Högst var tredje bräda får skarvas mellan samma stöd. Om ändspontat virke används, får högst varannan bräda skarvas mellan stöd. Användningen av ändspontade bräder minskar virkesspillet. Bräderna spikas eller skruvas i varje stöd. Bräder bredare än 120 mm dubbelspikas/skruvas. Ytfuktkvoten i virket ska vara max 18 % vid inbrädningen.

Vid icke inredd vind (kallvind) är det idag vanligt att en 20 mm takboardsisolering monteras ovanpå underlagssponten. Detta motverkar kondens på underlagsspontens undersida vilket i princip är en fördel. Utförandet saknar dock ännu en allmän anvisning för montering (arbetsbeskrivning) och utifrån detta har TräGuiden valt att visa dessa exempel utan takboard.

Förtillverkade underlagsspontsluckor av trä kan användas för inbrädning av yttertaket. De ska spänna över minst två fack och skarvas stumt över stöd. Underlagsspontsluckorna ska monteras så att inte två intill varandra liggande takluckor skarvas över samma stöd.

Brandklassning

Spåntak av furu och gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller europeisk brandklass BROOF (t2) för yttertak enligt EN 13501-5:2009. Spånens tjocklek kan minska mot övre delen (som spikas) till ≥ 2 mm. Spånen kan vara doppade i tjära. Trätaken kan vara monterade på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalten under spånen förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av en perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

Ingående material

  1. Underlagstäckning.
  2. Inbrädning av underlagsspont.
  3. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2015-06-22

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan