Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Inbrädning

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Underlagstäckning med byggpapp YEP 2500.
  2. Inbrädning med underlagsspont.
  3. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Inbrädning: underlagsspont av sort G4–3 eller bättre (till exempel VB2052 eller VB2053), tjocklek ≥ 20 mm vid ≤ 1 200 mm centrumavstånd mellan takstolar eller takreglar. Bredd 95 eller 120 mm.
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål.
Underlagstäckning: byggpapp YEP 2500.

Utförande

Underlagstaket ska vara tätt och hindra att fukt tränger in i byggnaden. Det utförs på ett sådant sätt att det kan fånga upp snö eller vatten som tränger in under takspånen. Vattnet ska kunna rinna fritt nedför taket och ut. Underlagstakets kvalitet är ofta avgörande för takkonstruktionens livslängd.

Underlagsspont ska monteras med rillad sida vänd nedåt. Synligt virke vid taksprång som ska målas ska vara av sort G4–2. Om brädor har båda sidor rillade vänds den bästa sidan (godsidan) nedåt. Brädornas skarvar sprids ut över taket. Brädor får skarvas högst två i bredd över samma stöd. Högst var tredje bräda får skarvas mellan samma stöd. Om ändspontat virke används, får högst varannan bräda skarvas mellan stöd. Användning av ändspontade brädor minskar virkesspill. Brädor spikas eller skruvas i varje stöd. Brädor med bredd 95 mm eller bredare ska dubbelspikas/-skruvas. Ytfuktkvoten i virke får vara högst 18 % i samband med montering och pappläggning.

Förtillverkade luckor av underlagsspont – underlagsspontluckor – kan även användas. Det finns luckor som är industriellt grundmålade, vilka är avsedda för underlagstak med synlig undersida, avsedda att färdigmålas på plats. De ska spänna över minst två fack och skarvas stumt över stöd. Om luckorna ska ingå i takkonstruktionens stabiliserande funktion bör de monteras i förband eller på ett sådant sätt att två intill varandra liggande luckor inte skarvas över samma stöd. Tillverkarens monteringsanvisningar ska noga följas.

Brandklassificering

Takspån av furu eller gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Tjockleken på spån kan mot övre delen av spånet minska till cirka 5 mm. Spån kan vara doppade i trätjära. Trätak kan vara monterade på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under spån förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok