Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Takfot

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Förstärkningsregel.

  2. Fasadliv.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Rännkrok: plattstål 5x25 mm.
Fästdon: kamspik 4,0x75 av varmförzinkat stål.
Förstärkningsregel: virke minst 34x145 sort G4–2 eller bättre (VB0814).

Utförande

Nedersta underlagssspontens not sågas bort före uppsättning. Förstärkningsreglar monteras på inbrädningens undersida i varje fack. Rännkrokar fälls in och fästs c ≤ 600 mm innan byggpapp monteras. De ska bockas på ett sådant sätt att hängränna ligger i fall mot stuprör – bakfall får inte förekomma. En minst 300 mm bred remsa av YEP 2500 monteras på de nedersta brädorna innan fotplåten monteras. Byggpapp läggs på den torra inbrädningen och dras fram och klistras ovanpå fotplåten.

Det förekommer även hängrännor av trä som fästs på motsvarande sätt med rännkrokar. Vid användning av hängrännor av trä kan stålkätting användas istället för stuprör.

Brandklassificering

Takspån av furu eller gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Tjocklek på spån kan minska mot övre delen till cirka 5 mm. Spån kan vara doppade i trätjära. Takspån kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under spån förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan