Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Takfot

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Förstärkningsregel.

  2. Fasadliv.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Rännkrok: plattstål 5x25 mm.
Fästdon: kamspik 4,0x75 av varmförzinkat stål.
Förstärkningsregel: virke minst 34x145 sort G4–2 eller bättre (VB0814).

Utförande

Nedersta underlagssspontens not sågas bort före uppsättning. Förstärkningsreglar monteras på inbrädningens undersida i varje fack. Rännkrokar fälls in och fästs c ≤ 600 mm innan byggpapp monteras. De ska bockas på ett sådant sätt att hängränna ligger i fall mot stuprör – bakfall får inte förekomma. En minst 300 mm bred remsa av YEP 2500 monteras på de nedersta brädorna innan fotplåten monteras. Byggpapp läggs på den torra inbrädningen och dras fram och klistras ovanpå fotplåten.

Det förekommer även hängrännor av trä som fästs på motsvarande sätt med rännkrokar. Vid användning av hängrännor av trä kan stålkätting användas istället för stuprör.

Brandklassificering

Takspån av furu eller gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Tjocklek på spån kan minska mot övre delen till cirka 5 mm. Spån kan vara doppade i trätjära. Takspån kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under spån förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok