Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Värmeisolerat tak

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Ventilerad luftspalt ≥ 25.
  2. Vindskydd mot luftningsläkt.
  3. Horisontella spikreglar (isolerat installationsskikt).
  4. Värmeisolering mellan spikreglar.
  5. Ångspärr/ångbroms.
  6. Värmeisolering mellan takstolar.
  7. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Takstolar: konstruktionsvirke 45x220 (VB1976) centrumavstånd ≤ 1200 mm.
Påsalning vid snedtakskonstruktion med reglar för ökad värmeisolering: konstruktionsvirke 45x95 (VB1802).
Luftningsläkt: sågat minst 25x23 av sort G4–2 eller bättre (VB1104).
Vindskydd: 3,2 oljehärdad träfiberskiva eller liknande.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm 0,20 mm.
Värmeisolering: skivor av mineralull 170 + 95 + 70 mm, total isolertjocklek 335 mm. 
Horisontella spikreglar bakom invändig beklädnad: dimensionshyvlat virke 45x70 (VB1801) centrumavstånd ≤ 400 mm.
Fästdon: trådspik 3,4x100 av varmförzinkat stål till spikreglar, 2,3x60 till luftningsläkt.

Utförande

Takstolar påsalas på undersidan vid snedtak med reglar, för ökad värmeisolering.
Luftningsläkt spikas på sidorna av takstolarna vid takstolarnas övre kant och mitt i varje fack, så att en 25 mm luftspalt bildas. Vindskyddsskivor tillpassas och spikas underifrån mot läkten. Luftspalten bör vara ventilerad.
Ångspärr/ångbroms monteras på de påsalade takstolarnas undersida, längs med eller vinkelrätt mot takstolarna och skarvas över dessa med klämda skarvar med ≥ 200 mm överlapp. Plastfilmen klämms med invändiga horisontella spikreglar med centrumavstånd högst 400 mm. Spikreglar skarvas över stöd och dubbelspikas i varje takstol.
Vid genomföringar ska plastfilmen klämmas mot fast underlag. Man bör undvika att utföra genomföringar i plastfilmen så långt det är möjligt. Tätning av genomföringar för rör, rörhylsor, eldosor och dylikt i ångspärr/ångbroms ska utföras med särskild tätmassa eller med dubbelhäftande skarvband eller tejp. Fog-, skarvband och tejp för tätning av plastfilm ska vara av material som inte skadar plastfilmens funktion under dess livslängd. Plastfilm ska vara åldersbeständig.

Brandklassificering

Spåntak av furu eller gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Tjockleken på spån kan mot övre delen av spånet minska till cirka 5 mm. Spån kan vara doppade i trätjära. Takspån kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under spån förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok