Underlag av träpanel – spåntak

Värmeisolerat tak

Värmeisolerat tak. Underlag av träpanel – spåntak.
2D-ritning
3D-ritning

Material

Spikläkt: sågat minst 25x23 mm av sort G4-2 eller bättre.
Vindskydd: 3,2 mm hård board eller liknande.
Ångspärr: åldringsbeständig plastfolie.
Horisontell läkt bakom invändig beklädnad: råhyvlade eller sågade bräder av sort G4-3 eller bättre,
tjocklek ≥ 28 mm.
Fästdon: trådspik 75-2,8 till glespanelen.

Utförande

Läkt spikas på sidorna av takstolarna vid takstolarnas övre kant, så att en luftspalt på 25 mm bildas. Vindskyddsskivor tillpassas och spikas underifrån mot läkten. Luftspalten ska vara ventilerad.

Ångspärren monteras på takstolens undersida längs med träbjälkarna och skarvas över dessa med klämda skarvar och med ≥ 200 mm överlapp. Skarvarna ska klämmas med invändig glespanel med centrumavstånd högst 400 mm. Glespanel skarvas över stöd och dubbelspikas. Vid genomföringar ska plastfolien klämmas mot fast underlag. Man bör undvika att utföra genomföringar i plastfolien så långt det är möjligt. Tätning av genomföringar för rör, rörhylsor, eldosor och dylikt i fuktskydd ska utföras med särskild tätmassa eller dubbelhäftande skarvband. Fog-, skarvband och tejp för tätning av plastfolien ska vara av material som inte skadar foliens funktion under dess livslängd och vara åldersbeständig.

Brandklassning

Spåntak av furu och gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller europeisk brandklass BROOF (t2) för yttertak enligt EN 13501-5:2009. Spånens tjocklek kan minska mot övre delen (som spikas) till ≥ 2 mm. Spånen kan vara doppade i tjära. Trätaken kan vara monterade på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalten under spånen förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av en perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

Ingående material

  1. Ventilerad luftspalt 25 mm.
  2. Vindskydd.
  3. Invändig beklädnad.
  4. Horisontell läkt (isolerat installationsskikt).
  5. Ångspärr.
  6. Värmeisolering.
  7. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2014-01-27

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan