Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med betongpannor

Läktning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Bärläkt.
  2. Ströläkt.
  3. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Ströläkt: sågat 25x48 (VB1108) av sort G4–2 eller bättre.
Bärläkt: sågat 25x48 (VB1108) av sort G4–2 eller bättre. Bärläkt ska ha hel upplagskant och får inte ha försvagande kvistar. Nedersta bärläkt ska vara på högkant 25x38 sort G4-2 (VB1107) eller bättre.

Utförande

Ströläkt monteras i takets lutningsriktning med ≤ 600 mm centrumavstånd, vid gavel 100 mm från vindskiva.
Nedersta bärläkt 25x38 monteras på högkant. Övrig bärläkt 25x48 monteras med 375 mm centrumavstånd eller enligt takpannetillverkarens anvisningar.  Läkt skarvas på ströläkt eller stödkloss. Vid vinkelränna monteras stödläkt för kapade pannor i rännans riktning.

Spik som trängt genom underlagsspont nådas (viks och slås in), dels på ytan kring takluckor, dels på ytor belägna på lägre höjd än 2 m över golv eller gångbrygga i vindsutrymme. Vid taksprång som inte ska kläs in väljs kortare spik, som inte tränger igenom synlig inbrädning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan