Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med betongpannor

Läktning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-18

Inbrädning. Underlag av träpanel – tak med betongpannor.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Bärlänk.
  2. Strölänk.
  3. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Ströläkt: sågat 25x23 mm av sort G4-2 eller bättre.
Bärläkt: sågat 25x38 mm av sort G4-2 eller bättre. Bärläkt ska ha hel upplagskant och får inte ha försvagande kvistar.

Utförande

Ströläkt monteras i takets lutningsriktning med 600 mm centrumavstånd, vid gavel 100 mm från vindskiva.
Nedersta bärläkt monteras på högkant. Övrig bärläkt monteras med 375 mm centrumavstånd. Mindre avstånd rekommenderas för tak med mindre lutningar. Läkt skarvas på ströläkt eller stödkloss. Vid vinkelränna monteras stödläkt för kapade pannor i rännans riktning.

Spik som trängt genom takpanelen nådas (viks och slås in), dels på ytan kring takluckan, dels på ytor belägna på lägre höjd än 2 m över golv i vindsutrymmen. Vid taksprång som inte ska kläs in väljs kortare spik som inte tränger igenom takpanelen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan