Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med betongpannor

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-22

Principlösning. Underlag av träpanel – tak med betongpannor.
3D-ritning

Ingående material

  1. Takstol av konstruktionsvirke.
  2. Underlagstak av underlagsspont sort G4-3 eller bättre, tjocklek ≥ 17 mm vid centrumavstånd ≤ 1200 mm mellan takstolar eller takreglar.
  3. Underlagstäckning av papp YAP 2 500.
  4. Fotplåt och hängränna.
  5. Ströläkt av virke 25x23 mm sort G4-2 eller bättre. Åtgång: 1,8 m/m2 takarea.
  6. Bärläkt av virke 25x38 mm sort G4-2 eller bättre. Åtgång: 2,7-3,0 m/m2 takarea.
  7. Betongpannor enligt SS-EN 490. Pannorna är vanligen tvåkupiga, men flera olika typer och storlekar finns. Normallängden är 420 mm och normalbredden 330 mm. Täckande längd blir 370-310 mm och täckande bredd är 300 mm.

Tekniska data

Egentyngden hos ett trätak med betongpannor är cirka 0,60 kN/m2 takarea (inklusive bärverket).
Brandmotstånd: Ett yttertak med betongpannor på underlag av träpanel uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BKR (Boverkets Konstruktionsregler). Taket accepteras inom även 8 m avstånd till skorsten från större värmecentral.

Råd och anvisningar

Till yttertakskonstruktioner rekommenderas granvirke på grund av dess fuktegenskaper. Till bärverk ska konstruktionsvirke användas. Övrigt virke ska vara sort G4-2 eller bättre. I områden utsatta för husbock kan impregnerat virke i takstolar övervägas. Till synliga delar av underlagstaket, till exempel taksprång, som ska målas, väljs sort G4-2 eller bättre. Virke som ska vara täckmålat förgrundas före uppsättning eller impregneras i träskyddsklass NTR/AB. Till underlagstak används även takluckor, plywood eller spånskivor. De kan ingå som komponenter i taktäckningssystem.

Vid icke inredd vind (kallvind) är det idag vanligt att en 20 mm takboardsisolering monteras ovanpå underlagssponten. Detta motverkar kondens på underlagsspontens undersida vilket i princip är en fördel. Utförandet saknar dock ännu en allmän anvisning för montering (arbetsbeskrivning) och utifrån detta har TräGuiden valt att visa dessa exempel utan takboard.

Spik, skruv och byggbeslag ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande rostskydd. Takpannor av betong ska uppfylla fordringarna enligt SS-EN 490.

Takfallets längd kan för att underlätta läggningen av pannor (enbart hela pannor) väljas enligt formeln:

P=(n-1)xL+N+R

där

P = takfallets längd
n = antalet pannrader
L = pannans läktavstånd
N = avstånd mellan översta bärläkten och nockplankan, 40 mm
R = mått från panelkant till överkant näst nedersta bärläkt, 320-340 mm beroende på takfotens utformning.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för underlag av träpanel, tak med betongpannor. För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer till taktäckningar av betongpannor hänvisas till redovisade typdetaljer för tegelpannor på underlag av träpanel.

För övriga material som ingår i taktäckningar av betongpannor hänvisas till respektive materialtillverkares produktinformation.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan