Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med betongpannor

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

3D-ritning

Förklaring

  1. Takstol av konstruktionsvirke.
  2. Underlagstak av underlagsspont, sort G4–3 eller bättre, tjocklek ≥ 20 mm vid centrumavstånd ≤ 1200 mm mellan takstolar eller takreglar (VB2052).
  3. Byggpapp YEP 2500.
  4. Fotplåt.
  5. Ströläkt av virke 25x48 sort G4–2 eller bättre (VB1104). Åtgång: 1,8 m/m2 takarea.
  6. Bärläkt av virke 25x48 sort G4-2 eller bättre (VB1107). Åtgång: 2,7–3,0 m/m2 takarea.
  7. Betongpannor är vanligen tvåkupiga, men flera olika typer och storlekar finns. Normallängd är 420 och normalbredd 330. Täckande längd blir 370–310 och täckande bredd är 300.
  8. Remsa av byggpapp YEP 2500.

Tekniska data

Egentyngd hos ett trätak med betongpannor är cirka 0,60 kN/m2 takarea (inklusive bärverk).
Brandmotstånd: Ett yttertak med betongpannor på underlag av träpanel uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BBR.

Råd och anvisningar

Till yttertakskonstruktioner rekommenderas granvirke på grund av dess fuktegenskaper. Till bärverk ska konstruktionsvirke användas. Övrigt virke ska vara sort G4–3 eller bättre. I områden utsatta för husbock kan impregnerat virke i takstolar övervägas. Till synliga delar av underlagstak, till exempel vid taksprång, som ska målas på undersidan, bör underlagssont av sort G4–2 eller bättre väljas. Virke som ska vara täckmålat bör grundbehandlas före uppsättning. Till underlagstak kan även underlagsspontluckor, takplywood eller spånskivor använvändas. De kan ingå som komponenter i taktäckningssystem.

Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Takpannor av betong ska uppfylla fordringarna enligt SS-EN 490.

Takfallets längd kan, för att underlätta läggningen av pannor (enbart hela pannor), väljas enligt formeln:

P=(n-1)·L + N + R

där

P = takfallets längd
n = antalet pannrader
L = pannans läktavstånd
N = avstånd mellan översta bärläkten och nockplankan, 40 mm
R = mått från panelkant till överkant näst nedersta bärläkt, 320–340 mm beroende på takfotens utformning.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för underlag av träpanel, tak med betongpannor. För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer till taktäckningar med betongpannor hänvisas till redovisade typdetaljer för tegelpannor på underlag av träpanel.

För övriga material som ingår i taktäckningar med betongpannor hänvisas till respektive materialtillverkares dokumenterade produktinformation.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok