Bågbro – gång- och cykelbro

Bågbro över E18, Hägernäs

2D-ritning

Förutsättningar

Bågbron är en gång- och cykelbro som går över väg E18 cirka 0,4 km sydost om Hägernäs hållplats. Bron byggdes hösten 2007. Brobanan har fri bredd 3,5 m. Bron är en bågbro med brobana på fem limträbalkar. På båda sidor om brobanan finns en båge, som brobanan är upphängd i.

Bågarna har spännvidd 34 m och radie 22 m. Brobanans totala längd är 42,1 m och den lutar mot ena landfästet. Bågarna och yttre balkarna är klädda med träpanel. Teknisk livslängd för bron är 80 år.

Bågbro
Bild 1. Foto: Moelven Töreboda AB.

Material

Bågar: Limträ, i hållfasthetsklass L40, gran.

Balkar: Limträ, i hållfasthetsklass L40, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Brodäck: Kerto-Q fanerträskiva av gran.

Räckesstolpar: Limmat konstruktionsvirke, i hållfasthetsklass LK30, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Toppföljare: konstruktionsvirke, gran, i erforderlig hållfasthetsklass.

Övrigt virke till bland annat räcke: konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A, i erforderlig hållfasthetsklass.

Panel: Panelbräder, gran, kvalitetsklass lägst G4-0/G4-1.

Räckesspjälor: Aluminiumrör.

Ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat stål.

Tätskikt: Isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt på ändträytor med penetrerande grundolja. Följ tillverkarens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt.

Båge: Inklädnad med panel längs sidorna och plåt på ovansidan. Bågarna ansluts med ståldetaljer till fundament med avstånd mellan bågarnas ändar och betongen.

Balkar: Yttre balkars utsida intäckta med panel.

Toppföljare: Lutande översida, minst 1:3 (18°), för att regnvattnet snabbt ska rinna av.

Ingående material

 1. Limträbalk 140x85 mm.
 2. Tvärbalk 165x315 mm.
 3. Brobana Kerto-Q, tjocklek 63 mm, 2 lager.
 4. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 5. Spikregel.
 6. Panel.
 7. Räckesstolpe.
 8. Gängstång.
 9. Toppföljare.
 10. Räckesgrind.
 11. Kantlist.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan