Fackverksbro – gång- och cykelbro

Bro med fackverk, Storforsen

2D-ritning

Förutsättningar

Bron vid Storforsen byggdes år 2007. Den går över Varjisån vid Storforsen, och är upplagd på landfästen och mellanstöd av trä. Hela brolängden är 77,1 m, uppdelad på tre enkelspända delar med spännvidder 29,2 m respektive 17,1 m. Fackverksbron är en gång- och cykelbro dimensionerad för ytlast 4,0 kN/m2 enligt normen BRO 94. Teknisk livslängd för bron antas vara 40 år.

Bron har längsgående fackverksbalkar med under- och överram av limträ. Fackverk är 2,03 m höga med brobana upplagd på underram. Fri bredd är 2 m och brobana består av längsgående åsar och slitplank.

Fackverksbro – gång- och cykelbro
Bild 1. Bro vid Storforsen. Foto: Martinsons Träbroar AB.

Material

Överram och underram: limträ i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Övrigt virke: konstruktionsvirke i erforderlig hållfasthetsklass, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Panel: panelbrädor, gran, sort G4–2 eller bättre.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja utförd före montering där detta är möjligt, framförallt på ändträ, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Överram: skyddas på ovansidan av toppföljare, och längs utsida med träpanel.

Underram: skyddas av plåt på ovansida, och längs utsida  träpanel.

Handledare/toppföljare: brädor har lutning utåt, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Tvärbalk: Ände snedkapad för att skydda ändträ.

Förklaring

 1. Överram, 215x233.
 2. Underram, 215x333.
 3. Tvärbalkar, 2 st 70x215, en på var sida om snedsträva.
 4. Snedsträva.
 5. Kryss, 45x215.
 6. Dragstag av stål, M24.
 7. Längsgående syll, 70x170.
 8. Slitplank, 45x170.
 9. Panel.
 10. Horisontellt fackverk, 70x145.
 11. Toppföljare.
 12. Spjälgrind.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan