Svenskt Trä Logo

Fackverksbro – gång- och cykelbro

Bro med fackverk, Storforsen

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Bro med fackverk, Storforsen
2D-ritning

Förklaring

 1. Överram, 215x233.
 2. Underram, 215x333.
 3. Tvärbalkar, 2 st 70x215, en på var sida om snedsträva.
 4. Snedsträva.
 5. Kryss, 45x215.
 6. Dragstag av stål, M24.
 7. Längsgående syll, 70x170.
 8. Slitplank, 45x170.
 9. Panel.
 10. Horisontellt fackverk, 70x145.
 11. Toppföljare.
 12. Spjälgrind.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Bron vid Storforsen byggdes år 2007. Den går över Varjisån vid Storforsen, och är upplagd på landfästen och mellanstöd av trä. Hela brolängden är 77,1 m, uppdelad på tre enkelspända delar med spännvidder 29,2 m respektive 17,1 m. Fackverksbron är en gång- och cykelbro dimensionerad för ytlast 4,0 kN/m2 enligt normen BRO 94. Teknisk livslängd för bron antas vara 40 år.

Bron har längsgående fackverksbalkar med under- och överram av limträ. Fackverk är 2,03 m höga med brobana upplagd på underram. Fri bredd är 2 m och brobana består av längsgående åsar och slitplank.

Fackverksbro – gång- och cykelbro
Bild 1. Bro vid Storforsen. Foto: Martinsons Träbroar AB.

Material

Överram och underram: limträ i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Övrigt virke: konstruktionsvirke i erforderlig hållfasthetsklass, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Panel: panelbrädor, gran, sort G4–2 eller bättre.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja utförd före montering där detta är möjligt, framförallt på ändträ, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Överram: skyddas på ovansidan av toppföljare, och längs utsida med träpanel.

Underram: skyddas av plåt på ovansida, och längs utsida  träpanel.

Handledare/toppföljare: brädor har lutning utåt, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Tvärbalk: Ände snedkapad för att skydda ändträ.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok