Fackverksbro – gång- och cykelbro

Bro med fackverk, Storforsen

2D-ritning

Förutsättningar

Bron byggdes 2007. Den går över Varjisån vid Storforsen, och är upplagd på trälandfästen och mellanstöd av trä. Hela brolängden är 77,1 m, uppdelad på tre enkelspända delar med spännvidder 29,2 m respektive 17,1 m. Fackverksbron är en gång- och cykelbro dimensionerad för ytlast 4,0 kN/m2 enligt Bro 94. Teknisk livslängd för bron är 40 år.

Bron har längsgående fackverksbalkar med under- och överramen av limträ. Fackverken är 2,03 m höga med brobanan upplagd på underramen. Fri bredd är 2 m, och brobanan består av längsgående åsar och slitplank.

Fackverksbro – gång- och cykelbro
Bild 1. Foto: Martinsons Träbroar AB.

Material

Överram och underram: Limträ i hållfasthetsklass L40, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Övrigt virke: Konstruktionsvirke i erforderlig hållfasthetsklass, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Panel: Panelbräder, gran, kvalitetsklass lägst G4-0/G4-1.

Ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja sker före montage där så är möjligt, framförallt på ändträytor. Följ tillverkarens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt.

Överram: Skyddas på ovansidan av toppföljare, och längs utsidan av träpanel.

Underram: Skyddas av plåt på ovansidan, och längs utsidan av träpanel.

Handledare/toppföljare: Brädorna lutas utåt, minst 1:3 (18°), för att regnvatten snabbt ska rinna av.

Tvärbalk: Änden snedkapas för att skydda ändträ.

Ingående material

 1. Överram, 215x233 mm.
 2. Underram, 215x333 mm.
 3. Tvärbalkar, 2 st 70x215 mm, en på var sida om snedsträva.
 4. Snedsträva.
 5. Kryss, 45x215 mm.
 6. Dragstag av stål, M24.
 7. Längsgående syll, 70x170 mm.
 8. Slitplank, 45x170 mm.
 9. Panel.
 10. Horisontellt fackverk, 70x145 mm.
 11. Toppföljare.
 12. Spjälgrind.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan