Svenskt Trä Logo

Tvärspänd plattbro – gång- och cykelbro

Bro över väg och järnväg vid Skutgränd, Umeå

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Bro över väg och järnväg vid Skutgränd, Umeå
2D-ritning

Förklaring

 1. Stolpar av Comwood, yttermått 1 000,
  väggtjocklek 138 (vid dubbla pelare yttermått 650, väggtjocklek 113).
 2. Balk, 2 st 215x720.
 3. Platta, av 215x450, över järnväg av 215x495.
 4. Spännstag, två rader med Dywidag, diameter 15.
 5. Täckplåt längs kantregel.
 6. Dropbleck.
 7. Panel.
 8. Räckesstolpe.
 9. Handledare.
 10. Toppföljare.
 11. Nät.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Gång- och cykelbro över väg och järnväg i Umeå som byggdes år 2006. Det är en tvärspänd plattbro, som är 230 m lång. Den är upplagd på betongstöd på båda sidor om järnvägen för att klara eventuell påkörning. Övriga mellanstöd utgörs av limträbalkar som sitter på en eller två pelare av limmade trästolpar, så kallade Comwoodstolpar (ihåliga stolpar av limträ). Bron har även en balkong och trappa vid sidan av järnvägen. Teknisk livslängd för bron antas vara 80 år.

Bron har totalt 14 spann, med spännvidder på 13,3–17,0 m. Det är 10 raka spann och 4 spann som ligger i kurva med horisontell radie på 55 m. Bron har också en vertikal radie på 600 m på svängd del och en lutning på cirka 5 procent på rak del. Bron är 3,9 m bred och monterades på plats av förtillverkade element. Den består av en kontinuerlig platta i 9 spann för raka del, en rak enkelspänd platta över järnvägen samt en kontinuerlig platta i 4 spann i kurva. Räcke har trästolpar och träkryss och försett med ett nät av aluminium på insidan.

Tvärspänd plattbro - gång- och cykelbro, Skutgränd, Umeå
Bild 1. Gång- och cykelbro, Skutgränd, Umeå. Foto: Martinsons Träbroar AB.

Material

Underbyggnad av trä: ihålig pelare av typen Comwood, i hållfasthetsklass LK 30 (produkten har utgått), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A, samt balkar av limträ i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Broplatta: tvärspänd platta av limträbalkar, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), gran.

Spännstag: Dywidag-stång, sprutförzinkat stål.

Övrigt virke till bland annat räcke: konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Panel: panelbrädor, gran, sort G4–2.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Tätskikt: isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling har skett före montering där så är möjligt, framförallt av ändträytor, med penetrerande grundolja, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Broplatta: har på ovansidan ett skyddande tätskikt samt asfaltbeläggning, träpanel längs kanter. Avvattning av bron över täckplåt vid kant, utkastare och hängränna vid varannan pelare.

Toppföljare: lutande översida, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning..

Handledare: ovansida snedkapads med lutning minst 1:3 (18°), för att regnvatten ska kunna rinna av.

Underbyggnad: större delen av balkar och pelare är skyddade under broplatta.

Tvärspänd plattbro. Räcke, droppbleck och panel.Bild 2. Räcke, droppbleck och panel. Aluminiumnät på insida av räcke. Foto: Torbjörn Osterling.

Tvärspänd plattbro. Utkastare och stuprör.Bild 3. Utkastare och stuprör. Foto: Torbjörn Osterling.

Tvärspänd plattbro. Utkastare och stuprör.Bild 4. Utkastare och stuprör. Foto: Torbjörn Osterling.

Tvärspänd plattbro. Dags för underhållsmålning.Bild 5. För träbroar är det viktigt att det finns anvisningar om hur underhåll ska utföras. Detta foto är taget år 2016 och visar att det är dags för underhållsmålning. Foto: Torbjörn Osterling.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok