Tvärspänd plattbro - gång- och cykelbro

Bro över väg och järnväg vid Skutgränd, Umeå

2D-ritning

Förutsättningar

Gång- och cykelbron över väg och järnväg i Umeå byggdes 2006. Det är en tvärspänd plattbro, som är 230 m lång. Den är upplagd på betongstöd på båda sidor om järnvägen för att klara eventuell påkörning. Övriga mellanstöd utgörs av limträbalkar som sitter på en eller två pelare av limmade trästolpar, så kallade Comwoodstolpar. Bron har även en balkong och trappa vid sidan av järnvägen. Teknisk livslängd för bron är 80 år.

Bron har totalt 14 spann, med spännvidder på 13,3-17,0 m. Det är 10 raka spann och 4 spann som ligger i kurva med horisontell radie på 55 m. Bron har också en vertikal radie på 600 m på den svängda delen och en lutning på cirka 5 procent på den raka delen. Bron har bredden 3,9 m, och monterades på plats av förtillverkade element. Den består av en kontinuerlig platta i 9 spann för den raka delen, en rak enkelspänd platta över järnvägen samt en kontinuerlig platta i 4 spann i kurvan. Räcket har trästolpar och träkryss och är försett med ett nät av aluminium på insidan.

Tvärspänd plattbro - gång- och cykelbro
Bild 1. Foto: Martinsons Träbroar AB.

Material

Underbyggnad av trä: Ihålig pelare Comwood, i hållfasthetsklass LK 30, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A, samt balkar av limträ i hållfasthetsklass L40, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A.

Broplatta: Tvärspänd platta av limträbalkar, i hållfasthetsklass L40, gran.

Spännstag: Dywidag-stång, sprutförzinkat stål.

Övrigt virke till bland annat räcke: konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A, i erforderlig hållfasthetsklass.

Panel: Panelbräder, gran, kvalitetsklass lägst G4-0/G4-1.

Ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat stål.

Tätskikt: Isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt på ändträytor med penetrerande grundolja. Följ tillverkarens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt.

Platta: Skyddas på ovansidan av tätskikt och asfaltbeläggning, och längs kanterna av träpanel. Avvattning av bron över täckplåt vid kanten, utkastare och hängränna vid varannan pelare.

Toppföljare: Lutande översida, minst 1:3 (18°), för att regnvattnet snabbt ska rinna av.

Handledare: Ovansidan snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att regnvattnet ska rinna av.

Underbyggnad: Större delen av balkarna och pelarna är skyddade under broplattan.

Ingående material

 1. Stolpar av Comwood, yttermått 1000 mm, väggtjocklek 138 mm (vid dubbla pelare yttermått 650 mm, väggtjocklek 113 mm).
 2. Balk, 2 st 215x720 mm.
 3. Platta, av 215x450 mm, över järnväg av 215x495 mm.
 4. Spännstag, två rader med Dywidag, diameter 15 mm.
 5. Kantlist.
 6. Täckplåt.
 7. Panel.
 8. Räckesstolpe.
 9. Handledare.
 10. Toppföljare.
 11. Nät.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan