Tvärspänd plattbro – vägbro

Bro på grusväg, Sittuviken

2D-ritning

Förutsättningar

Småvägsbro över ett vattendrag i Sittuviken. Bron är en plattbro med farbana av grus och den byggdes år 2007 på en enskild grusväg. Teknisk livslängd för bron antas vara 80  år.

Bron är 4,6 m lång och fri bredd är 3,9 m. Den är dimensionerad för trafiklast enligt normen BRO 2004. Broräcke av trä med navföljare av stål.

Tvärspänd plattbro – vägbro
Bild 1. Foto: Martinsons Träbroar AB.

Material

Broplatta: tvärspänd platta av limträbalkar i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), gran.

Spännstag: Dywidag-stång, sprutförzinkat stål.

Räckesstolpar: limträ i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Övrigt virke till bland annat räcke: konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Panel: panelbrädor, gran, sort G4–2.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Tätskikt: duk av EPDM-gummi.

Ytbehandling

Ytbehandling har skett före montering där detta är möjligt, framförallt på ändträ med penetrerande grundolja, enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Broplatta: plattan är täckt med gummiduk på ovansidan och  panel längs kanter. Avvattning av bron över droppbleck vid kant.

Toppföljare: bräda lutas åt sidor, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Förklaring

  1. Platta av limträ 90x315.
  2. Spännstag, Dywidag, diameter 20.
  3. Gummiduk, 1,5.
  4. Oljehärdad board, 4,8.
  5. Grus, 200.
  6. Kantlist, 70x195.
  7. Toppföljare.
  8. Räckesstolpe, 115x180.
  9. Navföljare.
  10. Gängstång.
  11. Droppbleck.
  12. Panel.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan