Svenskt Trä Logo

Tvärspänd plattbro – vägbro

Bro på grusväg, Sittuviken

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Bro på grusväg, Sittuviken – vägbro
2D-ritning

Förklaring

 1. Platta av limträ 90x315.
 2. Spännstag, Dywidag, diameter 20.
 3. Gummiduk, 1,5.
 4. Oljehärdad board, 4,8.
 5. Grus, 200.
 6. Kantlist, 70x195.
 7. Toppföljare.
 8. Räckesstolpe, 115x180.
 9. Navföljare.
 10. Gängstång.
 11. Droppbleck.
 12. Panel.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Småvägsbro över ett vattendrag i Sittuviken. Bron är en plattbro med farbana av grus och den byggdes år 2007 på en enskild grusväg. Teknisk livslängd för bron antas vara 80  år.

Bron är 4,6 m lång och fri bredd är 3,9 m. Den är dimensionerad för trafiklast enligt normen BRO 2004. Broräcke av trä med navföljare av stål.

Tvärspänd plattbro – vägbro
Bild 1. Foto: Martinsons Träbroar AB.

Material

Broplatta: tvärspänd platta av limträbalkar i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), gran.

Spännstag: Dywidag-stång, sprutförzinkat stål.

Räckesstolpar: limträ i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Övrigt virke till bland annat räcke: konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR A.

Panel: panelbrädor, gran, sort G4–2.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Tätskikt: duk av EPDM-gummi.

Ytbehandling

Ytbehandling har skett före montering där detta är möjligt, framförallt på ändträ med penetrerande grundolja, enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Broplatta: plattan är täckt med gummiduk på ovansidan och  panel längs kanter. Avvattning av bron över droppbleck vid kant.

Toppföljare: bräda lutas åt sidor, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok