Svenskt Trä Logo

Tvärspänd plattbro – vägbro

Plattbro över Smedtorpsån, Trekanten

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-11-06

Plattbro över Smedtorpsån, Trekanten – vägbro
2D-ritning

Förklaring

 1. Platta av limträ 215x1125.
 2. Spännstag, Dywidag-stång, diameter 20.
 3. Tätskikt.
 4. Asfaltbeläggning.
 5. Kantplåt.
 6. Droppbleck.
 7. Spikregel.
 8. Panel.
 9. Toppföljare.
 10. Räckesstolpe.
 11. Navföljare.
 12. Styrbalk på räcket.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Vägbro över Smedtorpsån på enskild väg H77.2 U vid södra Trekanten i Kalmar kommun. Spännvidd är 25 m och brobredd 5,5 m. Bron är en tvärspänd platta med tre rader spännstag med centrumavstånd 900. Bron byggdes år 2007. Teknisk livslängd för bron är 80 år. Den är dimensionerad för trafiklaster enligt normen BRO 2004 och är försedd med stålräcke. Längs brons ena sida finns nio kabelrör upphängda innanför skyddande panel.

Montering på byggarbetsplatsen
Bild 1. Plattbro, vägbro över Smedtorpsån, Trekanten. Foto: Martinsons Träbroar AB.


Bild 2. Detalj vid infästning av spänstag. 
 

Material

Broplatta: Tvärspänd platta av limträbalkar i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c), gran.
Spännstag: Dywidag-stång, sprutförzinkat stål.
Övrigt virke: Konstruktionsvirke, furu, impregnerat i träskyddsklass NTR/A, i erforderlig hållfasthetsklass.
Panel: Panelbrädor, gran, sort G4–2 eller bättre.
Ståldetaljer och fästdon: Varmförzinkat stål.
Tätskikt: Isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling har skett före montering där detta är möjligt, framförallt på ändträ med penetrerande grundolja, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Broplatta: Plattan har tätskikt och beläggning på ovansidan, och är klädd med panel längs sidor. Plattan har tät kantplåt och avvattnas i längsled.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok